BASINDAN YAZILAR
Bu Sektörlerde Yapılan İş Güvenliği Denetimlerinde Milyonlarca Lira Ceza Kesildi! - MuhasebeTR

Bu Sektörlerde Yapılan İş Güvenliği Denetimlerinde Milyonlarca Lira Ceza Kesildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişler yapılmaktadır. Bu denetimlerde klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı ‘Risk Esaslı’, ‘İşkolu/Sektör Esaslı’ veya ‘Alan Esaslı’ programlı teftişlerden oluşmaktadır.

Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe konulmaktadır. Geçen sene iş sağlığı ve güvenliği yönünden sektörel bazda yapılan programlı denetim sonuçları belli oldu. Bu yazımda gerçekleşen denetim sonuçları irdelenmiştir.

Denetim yapılan sektörler

2021 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden gerçekleştirilen programlı teftişler kapsamında; metal sektöründe yer alan iş yerleri, kauçuk ve plastik ürünlerin üretildiği iş yerleri, tekstil sektörü iş yerleri, maden sektörü iş yerleri, yapı sektörü iş yerleri ile büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında olan iş yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Binlerce iş yerine milyonlarca lira ceza kesildi

Metal sektöründe iş ekipmanlarında sağlık ve güvenlik, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik, yangın, parlama ve patlama ile ilgili riskleri kapsayacak şekilde 2021 yılında 6.248 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. Söz konusu iş yerlerinde; 39.782 kadın, 215.138 erkek, 29 genç ve 3 çocuk çalışan olmak üzere toplam 254.952 çalışana ulaşılmıştır. Denetimi yapılan 888 işveren hakkında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 11.154.841 TL’ye ulaşmıştır.

Kauçuk ve plastik ürünlerin üretildiği 1.122 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. Bu iş yerlerinde toplam 47.248 çalışana ulaşılmıştır. Sektörde 164 işveren hakkında toplam uygulanan idari para cezası miktarı ise 1.925.394 TL’dir. 

Tekstil sektöründe iş ekipmanlarında sağlık ve güvenlik, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik, yangın, parlama ve patlama ile ilgili riskleri kapsayacak şekilde teftişler yürütülmüştür. Bu programlı teftiş kapsamında 2021 yılında 2.322 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. Söz konusu iş yerlerinde 74.408 kadın, 90.204 erkek, 273 genç ve 1 çocuk çalışan olmak üzere toplam 164.886 çalışana ulaşılmıştır. Denetim kapsamında 444 işveren hakkında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 6.045.783 TL’dir. 

En yüksek cezalar Maden İşyerlerine kesildi

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri, Sağlık Raporları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini kapsayacak şekilde teftişler yürütülmüştür. Bu programlı teftiş kapsamında 2021 yılında 903 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. 

Söz konusu iş yerlerinde 1.836 kadın, 72.367 erkek ve 1 genç çalışan olmak üzere toplam 74.204 çalışana ulaşılmıştır. Bu kapsamda 313 işveren hakkında toplam uygulanan idari para cezası miktarı 18.850.336 TL’ye ulaşmıştır. Bu bağlamda diğer sektörlere göre en yüksek cezalar maden sektöründeki iş yerlerine kesilmiştir.

Yapı sektöründe yer alan iş yerlerinde ise yüksekte çalışma, iş ekipmanları

yangın, parlama ve patlama, elektrikle temas gibi konularla ilgili denetim yapılmıştır. İnşaat sektörüne ilişkin teftiş kapsamında 2021 yılında 1.937 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. 10.265.463 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Endüstriyel kazaların önlenmesine ilişkin denetimler

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin İSG mevzuatı kapsamında; güvenlik yönetim sistemi (GYS)’nin “personel ve organizasyon” ve “işletim kontrolü” unsurları ile yangın, patlama ve toksik yayılım konularını kapsayacak şekilde teftişler yürütülmüştür. Bu programlı teftiş kapsamında 2021 yılında 474 iş yerinin teftişi tamamlanmıştır. Söz konusu iş yerlerinde toplam 142.036 çalışana ulaşılmıştır.152 işveren hakkında toplam uygulanan idari para cezası miktarı ise 9.600.000 TL’yi aşmıştır…

Sonuç olarak 20 Haziran 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 10 yıla yakın süreden beri yürürlükte bulunmasına rağmen yapılan denetim sonuçları maalesef iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yeterince uyulmadığını aleni bir şekilde ortaya koymaktadır. Başta insan hayatının kutsallığı bir yana hem çalışan hem işveren hem de ülke ekonomisi üzerinde büyük maliyetlere sebep olan iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi hayati önem taşıyor. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının, iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyici bir yaklaşımla ele alınmasını gerektiriyor. Bu meyanda önceden başta risk değerlendirmesi olmak üzere birçok çalışmanın, çalışan-işveren temsilcisi-iş güvenliği uzmanı-iş yeri hekimi-destek elamanı ve diğer ilgili kişilerin birlikte çalışarak iş yerinde var olan veya vuku bulacak muhtemel riskleri ve tehlikeleri bertaraf etmeleri esasına dayanmasını zorunlu kılmaktadır.

           ***

"Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner." Alexander Everett

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 23.03.2022)

GÜNDEM