BASINDAN YAZILAR
Sahte Boşanmalarla SGK’dan Maaş Alan Binlerce Kişi Yakalandı! - MuhasebeTR

Sahte Boşanmalarla SGK’dan Maaş Alan Binlerce Kişi Yakalandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bağlamakta olduğu emeklilik maaşları arasında dul ve yetim aylıkları bulunmaktadır. Bu aylıklar genel olarak kadınların lehinde olacak şekilde tanzim edilmiştir. Buna göre sigortalının ölümü hâlinde kız çocuklarına evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şartlarıyla yetim aylığı bağlanmaktadır.

Diğer yandan sigortalının dul kalan eşine de ölüm tarihinde Türk Medeni Kanunu'na uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması şartıyla aylık bağlanmaktadır.

Bağlanan bu maaşların devamlı alınmasında elbette herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Sakınca olan taraf sırf bu maaşları almak için sahte boşanma ve hileli yollara başvurmaktır.

SGK, her sene sosyal güvenlik denetmenlerine yaptırdığı denetimlerle binlerce sahtecilik olayını tespit etmektedir.

HİLELİ BOŞANMAYLA MAAŞ ALAN 4640 KİŞİ TESPİT EDİLDİ!

Sahte boşanma yaparak gerçekte boşanmayıp eşiyle fiilen birlikte yaşayan kadınları genellikle anneleri, kız kardeşleri, akrabaları ya da komşuları "Alo 170" hattından ya da dilekçe ile SGK’ya ihbar etmektedir. Yapılan ihbarların çoğu gerçek çıkmaktadır.

İhbar üzerine SGK denetmenleri soruşturma yapmaktadır. 

SGK denetmenleri her yıl yapmakta oldukları denetimlerde çok sayıda hileli boşanma ve evlilik yapan kadınları tespit etmektedir.

Geçtiğimiz sene sosyal güvenlik denetmenleri tarafından boşandığı eşi ile birlikte yaşamayan 5759 kişi hakkında  denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 4640 kişinin boşandığı eşiyle birlikte yaşamakta olduğu başka bir ifade ile sahte boşanma yapıkları tespit edilmiştir.

MAAŞ VE SAĞLIK GİDERLERİ FAİZİYLE GERİ ALINIYOR
Sahte boşanmalarda kadınlar ölen anne ya da babalarından dolayı SGK’dan hem hak etmedikleri aylık almakta hem de Genel Sağlık Sigortasından da faydalanmaktadır. Ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemekten de kurtulmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığını tespit ettiği eşlerin bağlanmış olan aylıklarını kesmekte ve adlarına ödenmiş olan Genel Sağlık Sigortası yardım tutarları da dâhil faizi ile birlikte geri almaktadır.

CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

SGK, yapmış olduğu belirtilen giderleri faiziyle birlikte almasının yanı sıra ayrıca sahtecilik suçundan ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır.

Eşlerinde boşandığını beyan ettikleri hâlde birlikte yaşadıklarının tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca çevre soruşturması ve mahallinde araştırmalar yapılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarınca sonuçta düzenlenen değerlendirme ve tespit raporu ile mahallinden sorumlu kolluk kuvvetleri ve savcılık soruşturması neticesinde düzenlenen belgeler esas alınarak ilgililer hakkında işlem tesis edilmektedir.

EVLİLİK, AYLIKLARIN KESİLMESİNE SEBEP OLUYOR!

Sigortalının dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir. Aylığın kesilmesine sebep olan evlenmenin, ölüm veya boşanma sebebiyle son bulması hâlinde, kesilmiş bulunan aylık, eşin talebi üzerine yeniden bağlanmaktadır. Sonradan evlendiği eşinin ölümü sebebiyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.

Öte yandan yetim aylıklarının bağlanması ve devamı için, kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanması veya dul kalması şartları aranmaktadır. Kız çocukların hak sahibi olma şartları içerisinde belli yaşlara kadar öğrenci olma şartları aranmaz. Eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kız çocuklarının ölüm aylıkları kesilmektedir.

              ***

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.” Muhyiddin-i Arabî

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 21.03.2022)

GÜNDEM