BASINDAN YAZILAR
Özel Bina İnşaatı Devredilebilir Mi? - MuhasebeTR

Özel Bina İnşaatı Devredilebilir Mi?

Bina inşaatını kat karşılığı verdiğimiz müteahhit inşaatı tamamlayamadığından inşaatın kalan kısmını başka bir müteahhit yapacak. Yeni müteahhit SGK nezdinde açılmış dosya üzerinden devir işlemi yaparak SGK bildirimlerini mevcut dosya üzerinden yapmaya devam edebilir mi? Yunus K.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre bina inşaatları işyeri olarak kabul edilmektedir. İşyerinin devrinden söz edebilmek için de işyerinin aktif ve pasifiyle, tesisatı ve çalışanlarıyla birlikte ve faal halde iken başka bir işverene geçmiş olması gerekiyor.

Özel bina inşaatını anahtar teslimi suretiyle yapı sahibinden alan müteahhittin akdin feshedilmesi, inşaatın mühürlenmesi gibi sebeplerle işçilerini çıkartıp inşaatı yarım bırakması nedeniyle kalan işlerin arsa sahibi veya başka bir müteahhit tarafından yapılacağı durumda, bina inşaatının aktif ve pasifiyle başka bir kişiye devrinden söz edilemeyeceğinden, yarım kalan işleri ikmal edecek kişiler adına yeni işyeri dosyası açılması gerekecektir.

Bu durumda inşaatın kalan kısımlarının yapımına başlanmadan önce inşaatın ne kadarlık kısmının bitirildiğinin tespiti için öncelikle seviye tespitinin yaptırılması, sonrasında kalan kısımda çalışacak sigortalıların bildirimleri için SGK nezdinde ayrıca işyeri dosyası tescili edilmesi gerekecektir. Tescil işleminin ardından binanın seviye tespitine ilişkin düzenlenen seviye tespit tutanağının da ilgili SGK müdürlüğüne verilmesi gerekecektir.

Bina inşaatının kalan kısmının tamamlanmasının ardından seviye tespit tutanağında belirtilen oranlar ve işin bitiş tarihlerine göre iki ayrı işyeri dosyası üzerinden iki ayrı asgari işçilik araştırması yapılarak yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup olmadığı araştırılacaktır. Yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olması veya yeterli işçilik bildiriminde bulunulmamış olmasına rağmen fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ödenmesi halinde Kuruma başkaca bir borcun da bulunmaması halinde iskân için gerekli olan ilişkisizlik belgesi verilecektir.

Bina inşaatının sigortalı çalıştırılırken, başka bir ifade ile faal haldeyken bütün tesisat ve sigortalıları ile birlikte başka bir işverene devredilmesi durumunda ise işyerinin devri söz konusu olacaktır. Haliyle devir eden müteahhit tarafından devir nedeniyle düzenlenecek işyeri bildirgesi elektronik ortamda SGK’ya gönderildikten sonra yeni müteahhit tarafından SGK bildirimlerine eski işyeri dosyasından devam edilebilecektir.

Bu durumda işyerinin devri nedeniyle ilgili SGK Müdürlüğüne müracaat etmek suretiyle yeni e-Bildirge şifresi alınması gerekeceği gibi bina inşaatının tamamlanmasının ardından ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce yapılan asgari işçilik araştırması, bina inşaatının tamamı üzerinden ve inşaatın bitirildiği tarih dikkate alınarak yapılacaktır.

06111 teşvikinden bazı sigortalılar için hatalı yararlanılmış olması halinde beş puanlık indirimi de geri alınır mı?

2021/Aralık ayında 06111 teşvikinden 3 sigortalı için hatalı yararlanmışız. 06111 teşvikiyle birlikte beş puanlık prim indirimini de ödememiz gerekir mi? Ali K.

06111 kanun numaralı prim teşviki beş puanlık prim indirimi ile birlikte uygulanmaktadır. Bu nedenle 06111 teşvikinden hatalı yararlanılmış olması halinde sigorta primi işveren hissesinin, hem beş puanlık kısma isabet eden 05510 indirimi kadar, hem de 15,5’lik kısma isabet eden 06111 indirimi kadar prim borcu tahakkuk ettirilerek ödeme vadesinin sona erdiği tarihten tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

Diğer taraftan bu durum ilgili ayda prim teşvikinden usulüne uygun yararlanılmış diğer sigortalıların prim teşviklerini etkilemez. Dolayısıyla 06111 teşvikinden yersiz yararlanılmış sigortalılar nedeniyle sadece bu sigortalıların prim teşviki ile beş puanlık prim indiriminin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir. Aynı ayda 05510 veya farklı kanun numaraları ile bildirilmiş sigortalılar yönünden usulüne uygun yararlanılmış kabul edilir.

Hiç bildirim yapılmamış SGK dosyaları iptal edilebilir mi?

İstanbul’daki bir şubemiz için 1/10/2021 tarihinde SGK’da bir dosya açtırdık. Sonrasında yönetim kurulumuzca şube açılışından vazgeçildiğinden işçi alımı yapılmadı. SGK’da açtırdığımız bu dosyadan sigortalı bildirmediğimiz için sonradan bir sorunla karşılaşır mıyız? Ne yapabiliriz? Karar okuru

Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenlerin öncelikle bir işyeri dosyası tescil ettirmeleri gerekiyor. Haliyle işyeri bildirgesi düzenleyerek işyeri dosyası tescil ettiren işverenler bir anlamda sigortalı çalıştıracaklarını SGK’ya beyan etmiş sayılmaktadır.

Ne var ki işyeri dosyası tescil ettirmelerine rağmen sigortalı işe giriş bildirgesi vermemiş işverenlerin bir dilekçeyle SGK’ya başvurmaları halinde herhangi bir ihbar veya şikayet de yoksa tescil edilmiş işyeri dosyası işlemden kaldırılmaktadır.

Dolayısıyla, 2020/20 sayılı Genelge yer alan “işyeri bildirgesinde çalıştırmaya başlanılacak sigortalı sayısı belirtildiği halde Kuruma sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmeyerek sigortalı çalıştırılmaması halinde ise konuya ilişkin bir ihbar ve şikayet olmaması kaydıyla işverenin Kuruma yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla işyeri dosyası işlemden kaldırılacaktır.” açıklaması çerçevesinde bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğüne müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 18.03.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM