BASINDAN YAZILAR
Ramazan ayında yapılan yardımlar vergi matrahından düşülebiliyor! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Ramazan ayında yapılan yardımlar vergi matrahından düşülebiliyor! / İsmail Kökbulut

Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın da oldukça hissedildiği bir dönem. Ramazan ayında birçok hayırsever kişi ve kuruluş maddi ve manevi açıdan bağış ve yardımlarda bulunuyor. Ramazan paketleri binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor. İhtiyacı bulunanlara yapılan maddi yardımlar devletçe de vergi destekleriyle teşvik ediliyor.

Biz de bu hafta ihtiyacı bulunan vatandaşlarımıza yapılan ve özellikle de Ramazan aylarında yoğunlaşan bağış ve yardımlara yönelik vergisel teşvikleri yazalım istedik. Fakirlere yapılan bağışlara yönelik vergi teşviği, yapılan bağışların gider yazılması suretiyle vergi matrahının azaltılması suretiyle gerçekleşiyor. Ancak bağışların gider kaydedilmesinin çok önemli bir koşul var. O da bağışların fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek veya vakıflar aracılığı ile yapılması zorunluluğu.

Bağışların gider yazılmasına yönelik hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alıyor. Bu madde hükmüne göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli gelir vergisi matrahının hesaplanması sırasında hasılattan indirilebiliyor veya yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabiliyor.

Kurumlar vergisi mükellefleri de bu tür bağışlarının maliyet bedelini kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapabiliyorlar. Gider kaydedilebilecek bağışların kapsamına gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddeleri giriyor. Bu noktada oldukça önemli bir husus olarak belirtelim. Bu maddelerin ihtiyacı bulunanlara doğrudan bağışlanması durumunda gider kaydı yapılamıyor.

Fakat gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddesi bağışı ana sözleşmelerinde gıda bankacılığı yer alan dernek veya vakfa yapılırsa gider kaydedilebiliyor. Yine dernek veya vakıf dışında başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak bağışlar da gider kaydedilemiyor.

Bağışlara yönelik bir de KDV istisnası hükmü mevcut. Bu hükme göre fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi KDV’den istisna. Yani bu teslimlerden KDV hesaplanmıyor. Yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması ve bağışların mutlaka bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenen fatura ile belgelendirilmesi ve taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekiyor.

Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda dernek veya vakıf adına düzenlenen fatura bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilecek. Bağışlanan gıda maddeleri işletmeye dahil değilse, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.

Düzenlenecek faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacak. Bağış konusu mal için yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün değil. Dolayısıyla yüklenilen KDV’nin, bağışın yapıldığı dönemde İndirilecek KDV tutarları arasından çıkartılarak gider hesaplarına aktarılması gerekiyor. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması da zorunlu.

Görüldüğü gibi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu yardımlarını fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflar aracılığıyla gerçekleştirdiklerinde vergisel avantaj elde ediyorlar. Bu konudaki hatırlatmalarımızla beraber tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını kutluyoruz.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 01.09.2008)

GÜNDEM