BASINDAN YAZILAR
Hangi Mesleklerde İşbaşı Eğitimi Düzenlenemeyecek? - MuhasebeTR

Hangi Mesleklerde İşbaşı Eğitimi Düzenlenemeyecek?

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler. Bu anlamda İşbaşı Eğitim Programlarının çok faydalı olduğunu ve en büyük sorunumuz olan belgeli ve yetişmiş işgücü eksikliğinin giderilmesinde önemli bir misyonu olduğunu belirtmemiz lazım.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından düzenlenmekte olan işbaşı eğitim programlarından Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi kapsamında gerekli şartların sağlanması durumunda iş başı eğitim programları açılabilmektedir.

19/02/2022 tarih ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43. maddesinin 8. fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamda kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyecektir. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilecektir.

19/02/2022 tarihinden itibaren, belirtilen özel öğretim kurumlarında ve eğitim personeli olan kişilerin yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenmesi mümkün değildir.

Fakat özel öğretim kurumlarında “Diğer personel” olarak tanımlanan kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personel için mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.

19/02/2022 tarihi ve sonrasında kurs ve program düzenlenmemesi gereken statülerde yer alan kişiler ile düzenlenen kurs ve programlar iptal edilecektir. Yapılmış ödemelerin ise (katılımcı zaruri gideri ile sigorta prim giderleri) işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler ile kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerekmektedir. İşyeri faaliyet kodu farklı sektörlerde olsa dahi, belirtilen kapsamda faaliyette bulunan işyerleriyle de kurs ve/veya program düzenlenemeyecektir.

Ticareti yapılan ürün veya hizmete bakılmaksızın toptan veya perakende ticaret yapan işyerleri ile çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ile hiçbir şekilde kurs veya program düzenlenmeyecektir.

Bu çerçevede; satış temsilcisi, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı (tezgâhtar), perakende satış elemanı (gıda), market elemanı gibi toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik meslekler ile çağrı karşılama personeli, çağrı merkezi elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi (banka), çağrı merkezi takım lideri, çağrı merkezi yöneticisi gibi çağrı merkezi faaliyetlerine yönelik mesleklerde kurs veya program düzenlenemeyecektir.

Kurs veya program düzenlenecek işyerinin faaliyet alanı yukarıda belirtilen faaliyet alanları dışında bir alan olması durumunda; kurs veya program düzenlenecek mesleğe göre değerlendirme yapılarak karar verilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 11.03.2022)

GÜNDEM