BASINDAN YAZILAR
Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısında Önemli Noktalar - MuhasebeTR

Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısında Önemli Noktalar

İlk sigorta başlangıcım 17/5/1999 tarihinde Bağkur’dan oldu. 15 yıl 3600 günden kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak istiyorum. İlk sigorta başlangıcımın ve primlerinin bir kısmının Bağkur’dan olması kıdem tazminatı almama engel olur mu?

1475 sayılı eski İş Kanununun 14. maddesine göre ilk defa 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, aynı işveren yanındaki çalışma sürelerinin en az bir yıl olması ve 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 prim gün sayısını doldurmaları halinde kıdem tazminatı alarak işinden ayrılabileceklerdir.

Bu şartları sağlayan sigortalının işten ayrılma dilekçesinde, işten ayrılma nedeninin yaş dışında diğer emeklilik şartlarının yerine getirilmesi olarak açıkça belirtmesi ve SGK’dan alacağı ”kıdem tazminatı alabilir” şeklinde yazıyı da dilekçe ekinde işverenine vermesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 2018/38 sayılı Genelgede “kıdem tazminatı alır” yazısının verilmesi sırasında gerek sigortalılık süresi, gerekse gün koşulunun tespitinde farklı statülerde geçen hizmetlerin birleştirileceği, ayrıca hizmet ve sigortalılık sürelerini etkileyen itibari hizmet süresi, fiili hizmet süresi zammı gibi faktörlerin de dikkate alınacağı ve 2829 sayılı Kanunun 8. maddesine göre değerlendirme yapılmaksızın son statünün 4/1-(a) kapsamında olmasının bu belgenin verilmesi için yeterli olacağı belirtilmiştir.

Bu bakımdan 15 yıl 3600 gün şartlarının sağlanmasında, ilk defa sigorta başlangıcının Bağkur (4/b) veya Emekli Sandığı (4/c) statüsünde olması “kıdem tazminatı alır” yazısının alınmasına engel olmayacağından 3600 günün tamamının SSK (4/a) statüsünde geçmiş olması gibi bir şart da bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki sigortalıların iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte İş Kanunu kapsamında işçi olmaları yeterlidir. Haliyle işyerinde bir yıllık kıdemini doldurmuş sigortalılara SGK’dan kıdem tazminatı alır yazısının verilmesi sırasında, fiili hizmet süresinin son 7 yıllık süresinin 3,5 yıl veya üzerindeki kısmının (1260 günün) SSK statüsünde geçmiş olması gibi bir şart da aranılmamaktadır.

Yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların Şubat ayı SGK bildirimleri nasıl yapılır?

Yarım çalışma ödeneği alan bir işçimizin Şubat ayı bildirimini yaparken prim gün sayısını 15 gün girdiğimizde, sistem eksik gün sayısını 15 gün girmemize izin vermiyor. İşçinin 15 günlük yarım çalışma ödeneği alabilmesi için prim gün sayısını ve eksik gün sayısını nasıl girmemiz gerekir? Ahmet E.

Yarım çalışma ödeneği ile ilgili çıkartılan usul ve esaslarda, ödeme döneminde, yarım çalışmanın başlayıp sona erdiği ayların parmak hesabı yapılarak fiili gün sayısı üzerinden, ara ayların 30 gün olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla yarım çalışma ödeneğinin verilmesi sırasında Şubat ayını, ara aya rastlıyorsa 28 veya 29 gün çektiğine bakmaksızın 30 gün kabul etmek gerekiyor. Bu durumda Şubat ayında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışmış sigortalı için 15 günlük ücret ödeyip 15 günlük SGK bildirimi yapılması, haliyle MUHSGK’ya da eksik gün sayısını 13 gün olarak girmek gerekecektir. Bu durumda İŞKUR tarafından usul ve esaslarda açıklandığı üzere Şubat ayının 30 günlük kabul edilip, eksik gün sayısı 13 gün bile girilse kalan 15 günlük süre için yarım çalışma ödeneği verilmesi icap etmektedir.
Buna karşın Şubat ayının ara ay olması ve sigortalının prim gün sayısının 13 gün girilmesi halinde yarım çalışma ödeneği de 13 gün üzerinden ödenecektir.

7103 teşvikinden yararlanılan sigortalı şirket ortağı olduğunda teşvikten yararlanılabilir mi?

27103 teşvikinden yararlandığımız bir işçimiz şirkete ortak oldu. Halen işyerimizde çalışmaya da devam ediyor. 27103 teşvikinden yararlanmaya devam edebilir miyiz? Hakkı S.

İşçinizin çalıştığı şirkete mi, başka bir şirkete mi ortak olduğunu belirtmemişsiniz. Eğer ki çalıştığı şirket ortak olmuşsa (anonim şirkete yönetim kurulu ve ortak olması durumu da dahil) 5510/53. maddeye göre ortak olduğu tarihten itibaren ortağı olduğu şirketten 4/a kapsamında bildirilmesi zaten mümkün değil. Haliyle şirket ortağı olduğu tarihin bir gün öncesinde 4/a kapsamında işten ayrılış bildirgesi düzenlemeniz gerekecektir.

Yok eğer başka bir şirkete ortak olmuşsa bu durum mevcutta çalıştığı işyerinden 4/a kapsamında sigortalı olmasına engel değildir. Bu durumda da her ne kadar 4447/Geçici 19. maddede yer alan teşvikten sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam 10 günden fazla 4/a, 4/b veya 4/c, Ek-6 veya Ek-9 (10 gün ve üzerinde) sigortalısı olmama şartı aranılsa da, bu şarta işe alındığı tarihten önceki üç aylık süre için bakılmaktadır.

Haliyle 27103 teşvikinden yararlandığınız sigortalı sonradan başka bir şirkete ortak olmuş olsa bile bu durum 27103 teşvikinden yararlanmanıza engel teşkil etmediğinden 31/12/2022 tarihi aşılmamak kaydıyla teşvikten kalan süre zarfında yararlanabilirsiniz.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar. | 11.03.2022)

GÜNDEM