BASINDAN YAZILAR
Emekli Aylığının Kestirilip Yeniden Bağlatılması - MuhasebeTR

Emekli Aylığının Kestirilip Yeniden Bağlatılması

İsteğe bağlı olarak emekliliğimizi sonlandırabilir miyiz? Bunu sormamın sebebi, 2021 emeklisi emekliliğini sonlandırıp, 2022'de bir işyerinde çalışıp sigorta primi ödedikten sonra tekrar emekliliğini istese 2022 emeklisi olma avantajlarından yararlanabilir mi? Ceng Efe

2021 emeklisi, emekliliğini sonlandırıp (emekli aylığını kestirerek) 4/a (SSK) kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlayabilir. Bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılarak yeniden emekli aylığının bağlanmasını da talep edebilir. Ancak 2022 yılı emeklisi sayılmaz. Diğer bir deyişle, 2022 yılında emekli olma avantajlarından yararlanamaz.

Zira, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 2. maddesinde, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlardan, Ekim 2008 öncesinde ilgili kanun hükümleri ile geçici 2. madde hükümlerine göre yaşlılık (emekli) aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlaması nedeniyle aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanların yeni aylıklarının, 5510 sayılı Kanun'un 30. maddesinin üçüncü fıkrasına göre hesaplanacağı öngörülmüş.

5510 sayılı Kanun'un 30. maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre de; emekli aylığını kestirerek yeniden çalışmaya başlayanlardan, işten ayrılarak yeniden emekli aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunanlara, yazılı istek tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden emekli aylığı hesaplanarak bağlanıyor.

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra emekli aylıklarına yapılacak artışlar uygulanarak aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı ve emeklilik sonrası çalışmaya ait prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadar oluyor.

Bu bağlamda, 2021 yılında emekli olan kişinin 2022 Mart ayında emekli aylığını kestirerek çalışmaya başlayıp, Kasım ayında işten ayrılarak yeniden emekli aylığının bağlanmasını talep ettiğini varsaydığımızda; kesilen emekli aylığı 2022 Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zamma göre güncellenir. 2022 Mart-Kasım çalışma dönemi için kısmi aylık hesaplanır. Yeniden bağlanacak emekli aylığı, güncellenmiş eski emekli aylığı ile kısmi aylığın toplamından oluşur.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 10.03.2022)

GÜNDEM