BASINDAN YAZILAR
İşverenlere Verilen Teşvik ve Destekler 66 Milyar TL'yi Aştı! - MuhasebeTR

İşverenlere Verilen Teşvik ve Destekler 66 Milyar TL'yi Aştı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla işverenlere yönelik 20’yi aşkın teşvik ve destek uygulanmaktadır. Özellikle 2008 yılından itibaren sayısı ve niteliği gittikçe artırılan bu desteklerle sigorta primlerinin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca özel sektör işverenleri, bu destekler sayesinde istihdam maliyetlerini azaltmada ve rekabet avantajı elde etmede rahat nefes almaktadır.

Diğer yandan Covid-19’un etkilerinin işverenler üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi dolayısıyla istihdamın korunmasında son dönemde hayata geçirilen İstihdama Dönüş Desteği ve Artı İstihdam Desteği, Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Prim Desteği ve Normalleşme Desteği kredi faizi veya kâr bakiyesi indirimi ile teşvik ve destek sayısı daha da artmıştır.

2021 YILINDA KESİNLEŞEN TEŞVİK VE DESTEK TUTARLARI

23'ü bulan teşvik ve desteklerle 2021 yılında işverenlere ödenen toplam tutar 66,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Teşvik ve Destekler 

Tutar (TL) 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirim 

29,4 Milyar 

İlave İstihdam Desteği 

15,7 Milyar 

Asgari Ücret Desteği 

5,2 Milyar 

Normalleşme Desteği 

1 Milyar 

İlave Altı Puanlık İndirim 

3 Milyar 

Bölgesel Yatırım Desteği 

2,2 Milyar  

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği 

2,2 Milyar 

4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki 

1,5 Milyar 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Desteği 

1,1 Milyar  

Genç Girişimci Teşviki  

1,5 Milyar  

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki 

535 Milyon  

Çok Tehlikeli Sınıflarda Yer Alan İşyerlerinin İşsizlik Sigortası İndirimi 

416 Milyon 

Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik 

235 Milyon 

Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim  

92 Milyon  

Artı İstihdam Prim Desteği 

2,2 Milyar  

İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği 

24 Milyon  

İstihdama Dönüş Prim Desteği 

13 Milyon  

Sosyal Yardım Alanların İstihdamına İlişkin Sigorta Primi Desteği 

13 Milyon 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi  

3,2 Milyon 

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki 

1 Milyon  

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki 

1,7 Milyon  

Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik 

930 Bin  

Toplam 

66,4 Milyar 

 

Kadınların, gençlerin ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına ilişkin prim teşvikinden yararlanmada işe alım yönünden en son tarih 31/12/2022 tarihine; İlave İstihdam Prim Desteğinden en son yararlanma süresi ise 31/12/2020'den 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan en son olarak verilen dikkat çekici desteklerden biri de Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile öngörülen teşviktir.

Buna göre 2021/Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan işverenlerce ilave olarak işe alınan sigortalılar için 12 ay süreyle sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25/05/2021 tarihinden sonra 30/06/2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesi sağlanmıştır.

              ***

“Zamanınız kısıtlı, başkasının hayatını yaşayarak onu boşa harcamayın!" Steve Jobs

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 09.03.2022)

GÜNDEM