BASINDAN YAZILAR
Şubat Ayında SGK Günleri Nasıl Bildirilecek? - MuhasebeTR

Şubat Ayında SGK Günleri Nasıl Bildirilecek?

Klasik şubat ayı sorularından birisi de Şubat ayında SGK'lıların çalışma gün sayılarının ne şekilde hesaplanacağına ilişkindir?

Sigortalıların; ay/dönem içinde ücret almaya hak kazandıkları süreler, E-Bildirge şifresi kullanmak suretiyle Prim Ödeme Günü bölümüne, hak ettikleri ücretleri ise; “Hak Edilen Ücret” ve “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” bölümüne kaydedilmektedir.

2022/Şubat ayının, bu yıl 28 gün çektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

***

Tam ay çalışan sigortalıların prim gün sayısı

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmadan (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak bildirimi yapılacaktır.

Örneğin, özel sektöre ait bir işyerinde, sigortalının 2022/Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, yani Şubat ayında çalışması tam olduğunda, 2022/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı, Şubat ayının bu yıl 28 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün olarak bildirilecektir.

Günlük ücretle çalışan işçilerin ise, şubat ayında 28 gün çalışılması halinde 28 günlük ücretin, Mart/2022 ayında 31 gün çalışılması halinde 31 günlük ücretin ödenmesi gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, ücretin Şubat ayında 28 gün, Mart ayında 31 gün olarak ödenmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumuna ise 30 gün bildirilecektir.

****

Aylık ücretli (maktu) çalışanların durumu:

Ay içerisinde çalışanların tam olarak çalışmaları halinde ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın aynı ücret ödeneceğinden dolayı Şubat ayında da Mart ayında da 30 günlük ücret ödenecektir. Yine aylık ücretli (maktu) çalışanların, asgari ücretle çalışıyor olmaları durumunda SGK‘ya, hem 2022 Şubat ayı için hem de 2022 Mart ayı için 30 gün sayısı ve 5.004 TL prime esas kazanç ödenecektir. Yani maktu ücretli çalışanların ay içinde tam çalışmaları halinde ücretleri ayın gün sayısına göre değişmemektedir.

Ay/dönemin ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 olarak bildirilecektir. Bu noktadaki önemli husus çalışanların ilgili ay içinde tam olarak çalışma yapmış olmasıdır.

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılışı gerçekleşmiş ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, yine 30 olacaktır.

****

İşyerinde hem normal hem Fiili Hizmet Zammı veya hem normal hem AR-GE çalışması olup ay içinde tam çalışma yapılmış ise, Fiili Hizmet Zammı süresi bir (1) gün ise sistemsel durum nedeniyle 28-1 günlük iki bildirge verilememektedir. Bu nedenle Fiili Hizmet Zammı süresi bir (1) gün olan sigortalılar için 28 gün ve 2 günden oluşan iki bildirge verilmelidir.

- Belge No 1 gün 28 gün

- Belge No 32 gün 2 gün gibi.

Eksik gün olarak neden ise, diğer nedenler seçilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 04.03.2022)

GÜNDEM