BASINDAN YAZILAR
Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Ortak SSK’lı Bildirilebilir Mi? - MuhasebeTR

Tek Ortaklı Anonim Şirketlerde Ortak SSK’lı Bildirilebilir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4/b (Bağkur) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.

Yine aynı Kanunun 53. maddesine göre 4/b kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini 4/a (SSK) sigortalısı olarak bildirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Kanunda yer alan bu düzenlemelere istinaden anonim şirketlerde hem şirket ortağı (pay sahibi) hem de yönetim kurulu üyesi olanlar 4/b kapsamında sigortalı sayılırken, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyesi olmayan pay sahipleri 4/b kapsamında sigortalı sayılmamaktadır.

Anonim şirketlerde yalnızca pay sahibi olan veya yalnızca yönetim kurulu üyesi olan bu kişilerin şirkette hizmet akdine tabi çalışmaları halinde ise 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından 1/7/2012 tarihinden itibaren tek pay sahipli anonim şirketler kurulmaya başlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununda tek pay sahipli anonim şirketlerin kuruluşuna ve faaliyetlerine yönelik ayrı bir düzenleme yapılmadığından çok ortaklı şirketler için geçerli olan Kanun hükümleri, tek pay sahipli anonim şirketler için de geçerlidir.

Haliyle tek paylı sahipli anonim şirketlerde pay sahibi olan kişinin yönetim kurulu üyesi olma gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Bu bağlamda anonim şirketlerde ortak ve yönetim kurulu üyesi olan kişilerin 4/b kapsamında sigortalı sayılacakları ve 4/b kapsamında sigortalı sayılanların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında bildirilemeyeceği öngörüldüğünden, tek pay sahipli anonim şirketlerde pay sahibi olan kişinin yönetim kurulu üyesi olmaması ve şirkette hizmet akdine tabi çalışması halinde 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN SÜRELER İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ TALEP ETMEYİ İHMAL ETMEYİN!

Yedek subaylık sürem için emekli ikramiyesi alabilir miyim? Ahmet Y.

Askerliğini yedek subay olarak yapan ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında başkaca hizmet süresi olmaksızın 4/a (SSK) veya 4/b (Bağkur) kapsamında geçen hizmet süreleri birleştirilerek emekli aylığı bağlanan kişilere veya ölümleri halinde ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerine, talepleri halinde başkaca bir koşul aranılmaksızın yedek subaylıkta geçen hizmet süresinin tam yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenmektedir

Yedek subaylık hizmetinden önce veya sonra 4/c kapsamında başka hizmet süreleri bulunan kişiler ise 4/c kapsamındaki süreler için emekli ikramiyesi almaya hak kazandıkları takdirde yedek subaylıkta geçen her tam yıl için emekli ikramiyesi alabilmektedir.

Yedek subaylıkta geçen her tam yıl için emekli ikramiyesi alabilmek için emekli aylığı veya ölüm aylığı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhiye/Ankara adresine dilekçe ile başvurulması gerekiyor.

Diğer taraftan emekli ikramiyesi, emekli aylığına hak kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde talep edilmemesi halinde zaman aşımına uğrayacağından, başvurular beş yıllık zaman aşımı süresi geçirilmeden yapılmalıdır.

PRİM GÜNÜ SIFIR OLAN SİGORTALI İÇİN GEÇ VERİLEN BİLDİRGEYE CEZA UYGULANIR MI?

Aralık ayına ait MUHSGK’da 30 gün raporlu olan sigortalıyı bildirmeyi unutmuşuz. 0 gün ve 0 kazançlı sigortalı için bildirge vermemiz gerekir mi, geç verdiğimiz için İPC uygulanır mı? Ali Kemal T.

Sigortalının istirahat, ücretsiz izin, tutukluluk gibi nedenlerle ay içindeki prim gün sayısı ve kazancı sıfır bile olsa eksik gün nedeni seçilerek diğer sigortalılarla birlikte MUHSGK’ya kaydedilmesi gerekiyor.

MUHSGK’nın yasal süresi dışında verildiği durumlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumunca süresi dışında verilen beyannamede kayıtlı sigortalı sayısına ve beyannamenin asıl ya da ek nitelikte olduğuna bakılarak idari para cezası uygulanmaktadır.

Hal böyle olmakla süresi dışında verilen beyannamede sadece 0 gün ve 0 kazançlı sigortalılar varsa 2020/8 sayılı Genelgeye göre idari para cezası uygulanmıyor. Buna karşın 0 gün ve 0 kazançlı sigortalıların dışında prim günü ve kazancı bulunan başka sigortalıların da yer alması halinde, 0 gün ve 0 kazançlı sigortalılar da dahil beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına (üst ceza sınırı da gözetilerek) idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu bakımdan süresi dışında vereceğiniz MUHSGK’da sadece 0 gün ve 0 kazançlı sigortalının bulunması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak raporlu olan sigortalı adına istirahat süresinde çalışmadığına dair bildirim girişi yapılmamış ise her ne kadar süresi dışında verilen MUHSGK’ya idari para cezası uygulanmasa da çalışılmadığına dair bildirim girişinin süresi içinde yapılmamış olması nedeniyle idari para cezasına maruz kalınacaktır.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 04.03.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM