BASINDAN YAZILAR
Emeklilikte Önemli Tarihler - MuhasebeTR

Emeklilikte Önemli Tarihler

  • Emniyet personelinin emeklilik yaşı sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. Burada en kritik tarih 8 Eylül 1999. Memuriyet görevine bu tarihten önce ve sonra başlanmasına göre emeklilik yaşı artıyor veya azalıyor.
  • Örneğin; söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60’a çıkıyor. Söz konusu tarihlere göre ortaya çıkan değişimi tek tek inceleyelim.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ

Emniyet personelinden; 8 Eylül 1999’dan önce SSK veya Bağkur sigortalılığı olanların emeklilik yaşlarının tespitinde, yıpranma önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü ilk defa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların emeklilik şartları 23 Mayıs 2002’deki toplam hizmet süresine göre belirleniyor. Emniyet personelinin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma süresi de ilave edilip bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları (yaşı) belirleniyor.

YIPRANMA PAYININ ETKİSİ

8 Eylül 1999’dan önce göreve başlayan ve SSK ve Bağkur hizmet süresi bulunmayan emniyet personelinin emeklilik şartları (yaşı) da 15 Haziran 2002 itibarıyla sahip olduğu hizmet süresine göre belirleniyor. Bu tarihteki hizmet süresine yıpranma süresi de ilave edilerek emekli olunacak yaş toplam hizmet süresi üzerinden tespit edildiğinden, yıpranma bunlarda da çok önem taşıyor. Kişiler emekli olurken de toplamda 8 yılı geçmemek üzere yıpranma süreleri, fiili hizmet sürelerine ekleniyor ve ilave edilen yıpranma süresinin tamamı da emeklilik yaşından düşülüyor.

HESAPTAKİ DETAY

ÖRNEK: Doğum tarihi 15 Ocak 1975 olan, 8 Haziran 1998 tarihinde emniyette göreve başlayan erkek bir polis memurunun kademeli emeklilik yaşı tespit edilirken, öncelikle 14 Haziran 2002 itibarıyla hizmeti bulunacak. Üzerine emeklilik için gerekli olan 25 yılı tamamlamaya esas 5 yıllık yıpranma süresi de eklenerek bulunan toplam hizmet süresine göre, kişinin emeklilik yaşı tespit edilecektir.

Bu durumda da kişinin normal hizmeti 4 yıl, ilave edilecek yıpranma süresi de 5 yıl olmak üzere toplam hizmet süresinin 9 yıla ulaştığı dikkate alınarak, öncelikle emeklilik yaşı 54 şeklinde bulunacaktır. Daha sonra ise çalışma süresine bağlı olarak hak kazandığı yıpranma süresinin tamamı emeklilik yaşından düşülecektir. Bu kişi Emniyet’te çalışmaya devam ettiği sürece de 3 Aralık 2022 tarihinde maaşlı olarak emekliliğe hak kazanacaktır.

8 EYLÜL 1999 İLE 30 NİSAN 2008 ARASI

İlk defa 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan emniyet mensupları emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurma şartlarına tabi bulunuyor. Bu tarihler arasında çalışmaya başlayan emniyet mensupları en fazla 8 yıl yıpranma hakkından yararlanabiliyor.

Ancak bu tarihler arasında çalışmaya başlayanların yıpranma sürelerinin toplamda 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşlarından düşülüyor. Ancak birçok emniyet personelinin rütbelerine göre yaş haddinden re’sen emekliliğe sevk yaşları 57 yaşın altında olduğundan, yıpranmanın emeklilik yaşından düşülerek en erken 57 yaşında emekli olmanın uygulamada çok da yeri bulunmuyor.

FAYDA SAĞLAMAYAN DURUM HANGİSİ?

ÖRNEK: Emniyet’te 2002 yılında göreve başlamış bir erkek polis memurunun emeklilik yaşı 60 olacaktır. Çalışma hayatı boyunca hak kazanacağı yıpranma süresinin toplamda 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşından düşüleceğinden istekle en erken emekli olacağı yaşı 57 olmakla birlikte, polis memurlarının yaş haddinden resen emeklilik yaşı 55 olduğundan, bu kişi 55 yaşını doldurduğu tarihte resen emekliliğe sevk edilecek. Dolayısıyla yıpranma süresinin emeklilik yaşından düşülmesinin kişiye bir faydası olmayacak.

1 MAYIS 2008’DEN İTİBAREN BAŞLAYANLAR

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan emniyet personeli emekli olmak için; 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurma şartlarına tabi bulunuyor. Ancak aranan 25 tam yıllık hizmet süresi şartının en geç 1 Ocak 2036 tarihine kadar doldurulmaması halinde, hizmet süresinin tamamlanma tarihine göre emekli olunacak yaş 65’e kadar çıkabilecektir. 1 Ocak 2048 tarihinden itibaren de kadın ve erkek personelin emeklilik yaşı 65 oluyor.

YIPRANMA KAPSAMINDA 3600 GÜN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR

  • 15 Ekim 2008 tarihinden sonra göreve başlayan emniyet personelinin hak kazandığı yıpranma süresinin yaştan düşülmesinde, eski uygulamaya nazaran bazı farklı esaslar belirlenmiş durumda. Bu tarihten sonra göreve başlayan emniyet personeli yine azami 8 yıl yıpranmadan yararlanıyor.
  • Üç yılı geçmemek üzere yıpranmanın yarısı emeklilik yaşından düşülüyor. Ancak 5510 sayılı Kanun uygulamasında emniyet personelinin yaş haddi indiriminden yararlanabilmesi için ölüm ve maluliyet halleri hariç en az 3600 gün yıpranma kapsamında çalışmış olması zorunlu.
  • Bu kapsamdaki emniyet personellerinin de rütbesine göre yaş haddinden resen emekliliğe sevk edilmeleri göz önüne alınarak yıpranma sürelerinin emeklilik yaşından düşülmesi çok da önem arz etmiyor.

(Kaynak: Ekrem Sarısu / Posta Gazetesi | 03.03.2022)

GÜNDEM