BASINDAN YAZILAR
Vergi Kaydına Bağlı Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili - MuhasebeTR

Vergi Kaydına Bağlı Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili

1995-2000 arası işyeri açtım. Vergisini ödedim ancak bir gün bile Bağ-Kur kaydım yok. Bu yılları borçlanmak istiyorum, karşıma 2008 yılında çıkan bir kanunla geriye dönük borçlanmanın olmayacağı çıkıyor. Sürekli af çıkıyor ancak bilgimiz olmuyor. Ne yapacağım konusunda bilgim yok, bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Cem Ünal

Bugüne kadar çıkan aflar, Bağ-Kur sigortalılarının prim borçları nedeniyle durdurulmuş sigortalılık sürelerinin kendileri veya hak sahipleri tarafından ihyasına (canlandırılmasına) ilişkin olup, sizin durumunuzu kapsamıyor.

Sizin durumunuzda olanların vergi kaydının olduğu dönemleri sigortalılık süresi olarak kazanabilmeleri için ilki 20 Nisan 1982'de mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun Ek geçici 13. maddesiyle yapıldı ve Bağ-Kur sigortalılığı niteliği taşıdığı halde 20 Nisan 1982 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyeti 20 Nisan 1982 tarihinde başlatıldı. Zorunlu olarak sigortalı kayıt ve tescili bulunanlara bir yıl içinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla 01.10.1972 tarihinden 20.04.1982 tarihe kadar vergi dairesine kaydı olanlara belgelendirdikleri süreleri borçlanma hakkı verildi.

Sizin de vergi mükellefi olduğunuz dönemi kapsayan ikinci düzenleme 02.08.2003 tarihinde mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'nun geçici 18. maddesiyle yapıldı. Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescili yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlatıldı. 02.08.2003 tarihinden itibaren altı ay içinde Bağ-Kur'a başvurmak ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgeledikleri sürelere ilişkin prim borçlarını bir yıl içinde ödemek kaydıyla bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine imkân sağlandı. Bilerek ya da bilmeyerek bu imkândan yararlanmamışsınız.

Geçici 18. maddenin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan dava, Anayasa Mahkemesinin 22.03.2012 tarih ve E. 2011/9, K. 2012/44 sayılı Kararıyla reddedildi.

Üçüncü düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 8. maddesiyle yapıldı ve Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 01.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların, sigortalı olmalarını gerektiren çalışmalarının devam ediyor olması halinde, sigortalılık hak ve yükümlülüğü, 01.10.2008 tarihinden itibaren başlatıldı. Sigortalılıkları, 1 Ekim 2008 tarihinden başlatılanların 04.10.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemeleri koşuluyla, bu süreleri sigortalılık süresi olarak kazanmaları için altı aylık başvuru süresi verildi.

Bugün için vergi mükellefiyetinize bağlı olarak geçmişe yönelik Bağ-Kur tescili yaptırmanız ve vergi mükellefi olduğunuz dönemi borçlanmanız maalesef mümkün değil.

Sizin durumunuzda olan, geçmişte vergi mükellefi, meslek odası veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde Bağ-Kur tescil ve kaydı yapılmayan çok sayıda mağdur var.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi yıllardır dile getiriliyor, ancak bugüne kadar bir düzenleme yapılmadı. En son geçtiğimiz hafta sonu TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “2000 yılından önce vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi” talebiyle konuyu gündeme taşıdı.

On binlerce mağdur esnafın talebine kulak verilir de geçmişte vergi ve oda kaydı olup Bağ-Kur tescili yapılmayanlar için bir yasal düzenleme yapılırsa, sizin de bundan yararlanmanız ve vergi mükellefi olduğunuz dönem için borçlanmanız mümkün olabilir.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 02.03.2022)

GÜNDEM