BASINDAN YAZILAR
Hayat Sigortası Vergiyi Düşürür - MuhasebeTR

Hayat Sigortası Vergiyi Düşürür

Serbest çalışanlar ve birden fazla işyerinden ücret elde edenler beyanname verirken yaptırdıkları hayat ve sağlık sigorta giderlerini vergilerinden düşebiliyor...

HERHANGİ bir şekilde gelir elde edenler Mart ayı ile birlikte beyanname veriyor. Kira geliri elde edenler 7 bin liralık istisnadan yararlanıp masraflarını indirim konusu yapabiliyor.
Ücret geliri elde edenler ise belli şartlarda beyanname dolduruyor.
Ücret gelirlerinde özellikle hayat ve sağlık sigortaları indirim için kullanılıyor. Beyanname Gelir İdaresi'nin internet sitesinden hazır beyan sistemiyle doldurulabiliyor.

 Birden fazla işverenden ücret elde edenler beyanına hangilerini dahil etmeli?
● Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53.000 TL'yi aşan ücretliler elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorundadır.

 Birden fazla işverenden ücret elde edenler ücret gelirleri beyanının tespiti için, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını seçmekte serbest midir?
● Ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

 Ücret gelirlerinde istisna tutarı var mıdır?
● Ücret gelirlerinde istisna tutarı yoktur.

 Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir?
● Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler
● Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ile işsizlik sigortası primi.
● Sosyal Güvenlik Destek Primi.
● Hayat/şahıs sigorta primleri.
● Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar.
● Engellilik indirimi.

 Vergi kesintisine tabi olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?
● Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için beyan sınırı yoktur.
Tutarı ne olursa olsun bu ücretler için yıllık beyanname verilecektir.

 Engellik indirimi nedir?
● Gelir Vergisi Kanunu'na göre çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari yüzde 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık engellilik indirimi tutarları indirilir.
Muhtelif yerden maaş alanlar en yüksek olanına indirim uygulayabilir.

 2021'de elde edilen ücret gelirlerinde dikkate alınacak engellilik indirimi aylık tutarları şöyledir:
Birinci derece engelliler için 1.500 TL İkinci derece engelliler için 860 TL Üçüncü derece engelliler için 380 TL..

(Kaynak: Faruk Erdem / Ahaber | 01.03.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM