BASINDAN YAZILAR
Kimler Kira Gelirlerini Beyan Edecek? - MuhasebeTR

Kimler Kira Gelirlerini Beyan Edecek?

Her yıl Mart ayında olduğu üzere bu yıl da belli limitleri aşan ve şartları taşıyanların konut ve işyerlerinden dolayı kira geliri gelir vergisi beyan dönemi başladı. Beyannamenin 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında hazır beyan sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Elbette işyeri ve konut kiralarının vergilendirilmesi Maliye için önem taşıyor. Bu nedenle işyeri kiralamalarında, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın ve konut için 500 lira ve üzerindeki kira tahsilat ve ödemelerinin, banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Banka aracılığıyla ödeme ve tahsilat zorunluluğuna uyulmaması durumunda hem kiracıya hem ve mal sahibine ayrı ayrı ceza kesilir.

Özellikle bankalar üzerinden ödemelerin kontrol ve takibi yapılmakta olduğundan bu kapsamda olanlar için beyanname verilmesi gerektiğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kira gelirlerinin vergilemesinde tahsilat esası geçerlidir. Tahsil edilmeyen kira tutarı beyannameye dâhil edilmemektedir. Peşin tahsil edilen kiralar ise tahsil edildiği yıl değil, ilgili olduğu yılda beyan edilir. 2022 ve sonrası yıllara ilişkin kira bedelleri 2021 yılı beyannamesine dâhil edilmeyecektir.

Kira bedelinin yabancı bir para birimiyle belirlenmiş olması halinde kira geliri, kiranın tahsil edildiği tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak hesaplanır.

Kira bedelinin para dışındaki bir değerle tahsili halinde, tahsil edilen kira emsal bedelle değerlenerek tutarı bulunur.

Kira gelirleri beyan edilirken, 2 farklı yöntem vardır.

Birincisi: Götürü gider yöntemi,

İkincisi: Gerçek gider yöntemi.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kira gelirlerinin kolayca beyan edilmesi için hazır beyan sistemi geliştirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan "Hazır Beyan Sistemi" kullanılarak bildirimlerin yerine getirilmesi mümkündür. Buna göre aşağıda belirtilen koşulları taşıyan mükellefler;

· Konut Kira Gelirleri: 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Konut kira geliri 7 bin TL'yi aşanlar,

· İşyeri Kira Gelirleri: 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında İşyeri kira geliri elde eden ve bu gelirleri üzerinden tevkifat (vergi kesintisi) yapılanlardan, 2021 yılı kira gelirlerinin brüt tutarı (vergi kesintisi yapılmadan önceki tutarı) 53 bin TL'yi aşanlar,

· Hem Konut Hem De İşyeri Kira Gelirleri: 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hem konut hem de işyeri kira geliri elde edenlerden, 2021 yılında elde edilen konut kira gelirinin 7 bin TL'yi aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulmuş işyeri kira geliri toplamı 53 bin TL'yi aşanlar,

· Konutlarını oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, büyük annesi ve büyük babası dışındaki kişilere kullanımları için bedelsiz olarak tahsis edenler Bedelsiz tahsisler için GVK'nun 73.maddesi uyarınca emsal kira bedeli esasına göre beyanname vereceklerdir,

· Konut dışındaki gayrimenkulünü (büro, dükkân, mağaza veya depo gibi) bedelsiz olarak oğluna, kızına, annesine, babasına, kardeşine ya da başka kişilere tahsis edenler Bedelsiz tahsisler için GVK'nun 73.maddesi uyarınca emsal kira bedeli esasına göre beyanname vereceklerdir,

· İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere veya yabancı elçiliklere) kiralayanlar,

· Bir takvim yılı içinde elde ettiği, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları toplamı, 2021 yılı gelirleri için beyanname verme sınırı olan 2.800 TL'yi aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

· Diğer mal ve haklardan (örneğin, özel taşıt veya makine kiralamalarından) kira geliri elde edenler,

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır. 2021 yılı kira gelirlerine ilişkin beyanname, 31 Mart Perşembe günü mesai sonuna kadar verilebilecektir. Vergi iki taksitte; ilki 31 Mart'a, ikincisi de 1 Ağustos'a (31 Temmuz hafta sonuna geldiği için) kadar ödenebilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 01.03.2022)

GÜNDEM