BASINDAN YAZILAR
Ücret Geliri Elde Edenler Dikkat! . - MuhasebeTR

Ücret Geliri Elde Edenler Dikkat! .

Herhangi bir sebeple ücret geliri elde edenlerin de belli şartlarda beyanname vermesi gerekiyor. Bunun için Gelir İdaresi hazır beyan sistemi oluşturdu...

 KİRA geliri elde edenler dışında ücret geliri elde edenler de Mart ayı içinde beyanname vermek durumunda. Belli şartlarda bu gelirler de bildiriliyor.
Gelir İdaresi, ücret geliri elde edenler için de hazır beyannameler oluşturdu.
İşte akıllara takılan soruların cevapları...

 Ücret nedir?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (GVK) göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen (konut, araç sağlanması vb.) menfaatlerdir.

 Hangi gelir ücret sayılır?
● Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen ve en yüksek devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme tutarını aşan emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları.
● Yapılmış veya yapılacak hizmetler karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler.
● TBMM, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzer diğer kişilere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
● Yönetim ve denetim kurulları başkanı, üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
● Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, hakemlere, jüri üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.
● Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.

 Emekli maaşı elde edenler bu ücretini beyan etmeli mi?
193 Sayılı GVK 23. maddenin 11. fıkrasına göre elde edilen emekli maaşı beyana tabi değildir.

 Tek işverenden elde edilen ücret beyan edilecek midir?
2021'de tek işverenden 650 bin liraya kadar kesintiye tabi olan ücret gelirlerinin beyana dahil edilmesine gerek yok.

 Sporcu ücreti beyan edilecek mi?
GVK geçici 72. madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103. maddede yazılı tarifenin 4. diliminde yer alan tutarı (2021 geliri için 650.000 lira) aşması halinde beyan edilir.

(Kaynak: Faruk Erdem / Ahaber | 28.02.2022)

GÜNDEM