BASINDAN YAZILAR
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinden Kimler Yararlanabilecek? - MuhasebeTR

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesinden Kimler Yararlanabilecek?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin birlikte finanse ettiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up)" projesi, temelde mali destek projesi ile uygulama illerinde, gerekli şartları yerine getiren 4.000 kadın işveren için toplamda 25 milyon Avro (€) mali destek verilecek.

Projenin amaçları; kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemek, kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanakları yaratmaktır.

Projenin hedef kitlesi ise, 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olan, kadın girişimcilere ait genç işletmeler. En fazla 9 çalışanı olan ve ilave olarak kadın işçi istihdam edecek olan, kadın işverenler bu projeye katılım sağlayabileceklerdir. Projenin uygulandığı dönem boyunca, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali olarak destek verilmesi öngörülüyor.

Kadın işverenler için proje kapsamında mali destek olarak verilecek olan tutar, bir ay içerisinde bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65'ini geçemeyecek.

İşçinin işverene toplam maliyetinin hesaplanmasında asgari ücret baz alınacak. Bu tutar 2022 yılı için 3.984 TL'dir. Mali destekten faydalanabilmek için kadın işverenin yerine getirmesi gereken şartlar;

· Hibe başvurusunda bulunacak işveren kadın olmalıdır. Ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın olmalıdır.

· Hibe başvurusunda bulunacak işverenlerin işletmeleri 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır.

· Kadın işverenlerin işletmeleri, proje uygulama illeri olan; Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteriyor olmalıdır.

· Kadın işveren, ilave olarak işe alacağı kadın çalışan için hibe başvurusunda bulunabilecektir. İşe alınan kadın çalışan son takvim yılındaki bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmelidir.

· İlave olarak istihdam edilen kadın çalışan 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalıdır.

· Proje kapsamında destek alacak kadın işverenler işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odalarına kayıtlı olmalıdır.

· Proje kapsamında destek alacak işverenler, hiç işçi çalıştırmayanlar da dâhil olmak üzere en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalıdır. Birden fazla işyeri olan kadın işverenin işçi sayısı, toplam işçi sayısı üzerinden değerlendirilecektir.

· Eğer kadın işveren birden fazla işyerine sahipse, sadece bir tane işyeri için başvuruda bulunabilir.

· Kadın işverenin SGK'ya olan toplam prim borcu, brüt asgari ücret tutarını geçmemelidir. Bu hesaplamada yeniden yapılandırılan borç tutarı dikkate alınmayacaktır.

· Belirlenen kriterlere uygun ilave kadın istihdamının, hibe alındığı sürece devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up)" projesi kapsamında mali destekten faydalanabilmek için işçinin taşıması gereken şartlar ise şunlardır:

· İstihdam edilecek kadın işçi en az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır.

· İlave olarak işe alınan kadın işçi, kadın işverenin birinci derece yakını olmamalıdır.

· İlave olarak işe alınan kadın işçi 65 yaşından küçük olmalıdır.

· İlave olarak işe alınan kadın işçi kendi sigortalılığından dolayı aylık almıyor olmalıdır.

Proje kapsamında destek sağlanacak iller Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dır. Bu illerin bölgesel farklılıklara göre ve kadın işverenlerin yoğunluğu da dikkate alınarak seçilmiştir. 21.02.2022 tarihinden itibaren kadın işverenler hibe desteği için başvuruda bulunabileceklerdir.

Ön Başvuru işlemleri sadece e-devlet üzerinden yapılacaktır. Ön kayıt yaptırmayan bir kişinin, mali destekten faydalanması mümkün değildir. Sistem, başvuru numarasını başvuru sırasına göre otomatik olarak verecektir. Kesin kayıt ise SGK İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan yerel proje ofislerinde yapılacaktır.

Ön Başvuru işlemleri, 21 Şubat 2022 Pazartesi saat 14:00'dan itibaren e-devlet üzerinden, SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde bulunan "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) Hibe Ön Başvurusu ve Takibi" adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 25.02.2022)

GÜNDEM