BASINDAN YAZILAR
Emekliliğini 2023 Ocak Ayına Erteleyenler Daha Kazançlı Çıkacak! - MuhasebeTR

Emekliliğini 2023 Ocak Ayına Erteleyenler Daha Kazançlı Çıkacak!

Çok sayıda memur ve diğer kamu görevlisi okurumuz uzun süredir pürdikkat ek gösterge artışını beklemektedir. Keza ek gösterge sistemi, memurların hem çalışırken aldıkları maaşta hem de emeklilik hâlinde alınacak emeklilik maaşı ve özelikle de emeklilik ikramiyesinin miktarının belirlenmesinde önemli bir unsurdur.

Hâl böyle iken emekli olup toplu bir şekilde yüksek emeklilik ikramiyesi almayı hayal eden söz konusu okurlarımız bu sene içinde ne zaman emekli olmalarının lehlerine olacağını sormaktadır.

Diğer yandan öğretmenlik meslek kanununun yasalaşmasıyla birlikte nasıl olsa 3600 ek göstergeyi hak ettiğini düşünen öğretmenlerimiz de şu anda emekli olmaları hâlinde ek gösterge artışından faydalanıp faydalanmayacaklarını merak etmektedir.

BU SENE İÇİNDE EMEKLİ OLMAYI PLANLAYAN ÖĞRETMENLER DİKKAT!

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bu kanunla birlikte uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını yapılacak imtihanlar neticesinde kazananların, eğitim ve öğretim tazminatı da iyileştirilecektir.

Yapılacak iyileştirmelerle birlikte uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40'tan %120'ye yükseltilecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin uzun süreden beri sabırsızlıkla bekledikleri 3600 ek gösterge 1. dereceli kadroda görev yapan öğretmenlere verilecektir. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılacaktır. Ancak bu artışlar, Öğretmenlik Meslek Kanununun 14 Şubat 2022 günü Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte aynı anda yürürlüğe girmemiştir.  

Belirtilen yeni kazanımlarla ilgili kanun maddesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu nedenle öğretmenlerimize tavsiyem 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Zira bu nüansa dikkat edenler özellikle emeklilik ikramiyesi bakımından daha çok kazançlı çıkacaktır.

3600 EK GÖSTERGEDE YÜRÜRLÜK 2023

Çalışma hayatına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ilişkin takvimde ilk sırada 3600 ek gösterge düzenlemesi yer almaktadır.

Öğretmenlerin yanı sıra 3600 ek gösterge sözü verilen polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra diğer memur ve kamu çalışanlarına da adaletli bir şekilde dokunması beklenmektedir.

Zira daha önceden de belirttiğimiz üzere Devlet Memurları Kanunu’nda memurların hizmet sınıfları, unvanları, aylık dereceleri, hiyerarşik yapı dikkate alınarak özlük haklarını belirleyen bir denge bulunmaktadır. Sadece söz verilen meslek mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesi başta yönetici ve üst yöneticiler ile kariyer meslek grubunda bulunan kamu görevlilerinin ek göstergelerini geçmesi, yaklaşması ya da aradaki makasın azalması ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Bu meyanda 3600 ek gösterge çalışmalarında bu dengenin korunması, anılan kanuna hâkim olan “sınıflandırma”, “liyakat” ve “kariyer” temel ilkelerinin gözetilmesi, sadece nicelik değil tüm memurların kadro unvanları dikkate alınarak, standardize biçimde değil; yürütülen görevin özellikleri, görev yapan memurun sevk ve idare ettiği personel sayısı, kullandığı kamu kaynağı vb. unsurlar dikkate alınarak belirlenmesini gerektirmektedir.

Öğretmenlerin ardından diğer kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili ilk somut gelişme ise ilk komisyon toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilmesi oldu. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacaktır. Dolayısıyla 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yasanın bu yılın temmuz ayı öncesinde yasalaşması beklenmektedir. Ancak 3600 ek gösterge kanunu bu sene içinde yasalaşsa bile 15 Ocak 2023 tarihinden önce yürürlüğe girmeyeceği değerlendirilmektedir.

Netice itibarıyla 3600 ek gösterge kanununu bekleyen kamu görevlilerine tavsiyem aynen öğretmelerde olduğu gibi 15 Ocak 2023 tarihini milat kabul ederek bu tarihten sonra emeklilik planlaması yapmaları yönünde olacaktır. Böylece daha yüksek tutarda emeklilik ikramiyesine hak kazanarak emekli olma imkânı elde edeceklerdir.

      ***

“Sıkıntılar gecedir. Dinlen, kederlenme, sabah elbet olacaktır.” Hazreti Mevlâna

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 23.02.2022)

GÜNDEM