BASINDAN YAZILAR
Kamuya Yararlı Bazı Dernek ve Vakıflarda SGK Teşvikleri - MuhasebeTR

Kamuya Yararlı Bazı Dernek ve Vakıflarda SGK Teşvikleri

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24'üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 20'nci madde eklenmiş olup, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı'nda görev alanların bu aylıklarının kesilmeyeceği düzenlenmiştir.

Bu esasen çok doğru ve yerinde bir düzenleme olmuştur. Mevzuatta belirsiz bir hususa açıklık getirilmiştir.

Burada aynı zamanda burada sayılan işverenlere 5510 sayılı Kanun'da yer alan destek, prim teşviki ve indirimlerden yararlanma hakkı da verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun Ek 20'nci maddesi 25/12/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, anılan maddenin Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı'nda görev alanlar adına sağlanan destek, teşvik ve indirimlerden yararlanacağına dair usul ve esaslar SGK tarafından 2022/03 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı, 5510 sayılı Kanunun Ek 20'nci maddesinin yürürlüğe girdiği 25/12/2021 tarihinden itibaren, ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2021/Aralık ayına ilişkin bildirimden (7 günlük), ayın 15'i ila müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2021/Aralık dönemine ilişkin bildirimden (21 günlük) başlanılarak ilgili kanunlarında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen veya düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım dönemi ve öncesinde) işyeri statüsü dışındaki diğer şartları yerine getirerek ilgili mevzuata uygun olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanan bu kuruluşlar, yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıklarından, ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 20'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşların 25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım dönemi ve öncesinde) yararlandıkları ancak ilgili kanunlarda belirtilen şartları sağlamamaları nedeniyle SGK tarafından iptal edilen prim teşviki, destek ve indirim tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun Ek 20'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşların, 25/12/2021 tarihinden önce (2021/Kasım dönemi ve öncesinde);

· 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanması,

· Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirmesi,

Mümkün bulunmadığından, bu yönde gelecek talepler işleme alınmayacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 18.02.2022)

GÜNDEM