BASINDAN YAZILAR
Sigortalıların Meslek Kodu Nasıl Düzeltilir? - MuhasebeTR

Sigortalıların Meslek Kodu Nasıl Düzeltilir?

Bir çalışanımızın eğitim gördüğü alandaki hizmet süresini kamu kurumuna belgelemesi gerekiyor. Ancak meslek kodu SGK’ya hatalı bildirildiğinden belgeleyemiyor. İşe giriş bildirgesindeki meslek kodunu da düzelttik ama yine de kabul edilmedi, ne yapabiliriz? Nermin T.

Hizmet akdine istinaden çalışan sigortalıların çalıştırılacağı meslek kodu bilgisi hem işe giriş bildirgesine, hem de her ay düzenlenen aylık bildirgelere (MUHSGK’ya) kaydedilmektedir.

İşe giriş bildirgesine kaydedilen meslek kodu bilgisi 06645 ve 06111 gibi sigortalıların eğitim gördüğü alanda çalışmasına göre verilen prim teşviklerinden yararlanılması sırasında dikkate alınmaktadır.

Kamu kurumlarınca sigortalıların hangi mesleklerde çalıştığının tespitinde ise hizmet dökümüne kaydedilen meslek kodu esas alınmaktadır. Hizmet dökümündeki meslek kodu bilgisi de APHB/MUHSGK’dan alınmaktadır. Dolayısıyla sigortalının eğitim gördüğü alandaki hizmet süresini ilgili kamu kurumuna kanıtlayabilmesi için APHB/MUHSGK’da hatalı girilmiş meslek kodunun düzeltilmesi gerekecektir.

İşe giriş bildirgesindeki meslek kodunun e-SGK üzerinden elektronik ortamda düzeltilmesi mümkün olmasına rağmen APHB/MUHSGK’daki meslek kodu elektronik ortamda düzeltilemediğinden, bir dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Başvuru sırasında sigortalının diplomasının veya mezuniyet belgesinin de dilekçe ekinde verilmesi isabetli olacaktır.

Diğer taraftan meslek kodunun APHB’ye veya sigortalı işe giriş bildirgesine hatalı girilmiş olması halinde hiçbir durumda idari para cezası uygulanmamakta, MUHSGK’ya hatalı girilmiş olması halinde ise hatalı girildiğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca ya da mahkeme kararı ile tespiti halinde aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek kodu hatalı girilmiş sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Herhangi bir tespit veya mahkeme kararı olmaksızın meslek kodunun hatalı girildiğinin işverenlerce kendiliğinden SGK’ya müracaat edilerek düzeltilme talebinde bulunulması halinde ise idari para cezası uygulanmamaktadır.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİM BELGESİ OLANLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Yüzde 45 engelli vergi indirim belgem var. Vergi indirim belgesi ile emekli olabilmem için 760 güne ihtiyacım olduğu söylendi. Çalıştığım işyerinden ayrıldım, isteğe bağlı sigortalı olursam vergi indirim belgesiyle emekli olabilir miyim? Samet K.

Engelli vergi indirim belgesi ile emekli olabilmek için;

1- 2008/Ekim öncesinde sigortalı olmak (Özel sektöre ait işyerlerinde 30/9/2008, kamu sektörüne ait işyerlerinde 14/10/2008 öncesi çalışmaya başlamak),

2- Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olmak,

3-Sigortalılık başlangıcına ve engellilik derecelerine göre 506 sayılı Kanunda öngörülen sigortalılık süresine ve prim gün sayısına sahip olmak,

4- 5510/4-a kapsamında (eski adıyla SSK statüsünde) yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,

5-İşten ayrılmak ve tahsis talebinde bulunmak,

Şartları aranılmaktadır.

Sigortalılıkları ilk defa 2008/Ekim öncesinde başlamış engelli vatandaşlar, 4/a kapsamında çalıştıkları süre içinde vergi indirim belgesi almaları ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla 4/a statüsünde prim günlerinin bulunması halinde 506 sayılı Kanunda öngörülen sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirdikleri takdirde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Bu bağlamda, vergi indirim belgesi ile emekli olabilmek için 760 güne ihtiyacınız olduğu dikkate alındığında, her ne kadar isteğe bağlı sigortalılık 4/b (Bağkur) statüsünde kabul edilse bile son 7 yıllık fiili hizmet süresinin 1260 gün veya üzeri 4/b kapsamında geçmemiş olmak kaydıyla, 760 gün isteğe bağlı sigorta primi ödedikten sonra engelli vergi indirim belgesiyle 4/a kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanmanız mümkün olacaktır.

SİGORTALI HESAP FİŞİ İLE PROVİZYON ALABİLİRSİNİZ

1 Şubatta işe girdim. Aralık ayında da bir şirkette 20 gün çalışmıştım. Sağlık hizmetinden ne zaman yararlanmaya başlayabilirim. Fatih K.

Hizmet akdine istinaden 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya başlayan sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucusuna (hastaneye) başvurdukları tarihten önceki son bir yıl içinde en az 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayılarının olması gerekiyor.

Bu bağlamda 30 prim gün sayısı koşulunu, Aralık ayındaki 20 prim günüyle birlikte yeni girdiğiniz işyerindeki çalışmalarınızla birlikte 10 Şubatta sağlamış oluyorsunuz. Haliyle 10 Şubattan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmanız mümkün.

2022/Şubat ayına ilişkin çalışma gün sayısını gösteren bildirge en erken 1 Mart 2022 tarihinde gönderilebileceğinden, Şubat bildirgesi gönderildikten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 10 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında sağlık hizmet sunucusuna başvuracak olmanız halinde ise işyerinizin sizin adınıza “sigortalı hesap fişi” düzenlemesi gerekecektir. Sigortalı hesap fişi ise SGK Müdürlüklerine gidilmeden e-Bildirge uygulaması üzerinden elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 18.02.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM