BASINDAN YAZILAR
Kur Korumalı Mevduat' Uygulamasında Kritik Tarih 17 Şubat - MuhasebeTR

Kur Korumalı Mevduat' Uygulamasında Kritik Tarih 17 Şubat

Hükümetin dövizdeki aşırı yükselişe karşı uygulamaya koyduğu ve doların bir gecede 18 TL seviyelerinden 13 TL bandına inmesini sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması için kritik tarih 17 Şubat. Kur Korumalı Mevduat uygulamasında kambiyo kârı elden eden şirketlere sağlanan vergi istisnası açısından katılımın artması için geçici vergi beyanname verilme tarihinin 17 Şubat’tan 28 Şubata uzatılması faydalı olacaktır.

7352 sayılı Kanun’un 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak hayatımıza girmesinin hemen akabinde, anılan kanunla getirilen kur korumalı mevduata geçişle ilgili vergi istisnalarının esas ve uygulamasına yönelik düzenleme ve açıklamaları içeren 19 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11 Şubat 2022 tarihli / 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan düzenlemeler uyarınca, kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar (17 Şubat 2022 günü akşamına kadar) Türk Lirası’na çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlıklarını en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarmaları durumunda yabancı paraların TL'ye çevrildiği tarihte oluşan kur farkı gelirleri (Örneğin dönüşümün 17 Şubat tarihinde yapıldığını varsayarsak 1 Ocak -17 Şubat/2022 tarihleri arasına isabet eden pozitif kur farkları),söz konusu yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı ve bu hesaplardan 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar vergiden istisna edilecek.

Görüldüğü gibi uygulamada çok rastlanmayan bir kanunun geriye yürümesi ve geçmiş dönemlerde elde dilen gelirlerin istisna edilmesi 7352 sayılı Kanun ile karşımıza çıktı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasına katılımın artırılması ve bu konuda şirketlerdeki öngörülebilirliğin yaygınlaşması için geçici vergi beyan süresi şubat sonuna kadar uzatılmalı. Beyan süresinin uzatılması ile birlikte açılması gereken KKM hesaplarında vade karmaşası bitirilerek Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın ortak açıklaması ile vadenin 3 aylık sürede uygulanabilirliği deklare edilmeli ve ayrıca açılan hesapların şirketler tarafından olası likidite ihtiyaçlarında teminat olarak kullanımının da önü açılmalı.

(Kaynak: Serkan Kumdakçı / Dünya Gazetesi | 15.02.2022)

GÜNDEM