BASINDAN YAZILAR
Sigorta Primine Esas Kazançlar - MuhasebeTR

Sigorta Primine Esas Kazançlar

Çalışırken aldığımız maaşlar ileride alacağımız emekli maaşını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiliyor. 4/a'lı bir çalışanın her ay aldığı tutar 6.000 TL ve bu tutarı 12 ay boyunca net olarak alıyor. Ancak maaşı 4.000 TL. Her ay fazla mesai olarak 2.000 TL alıyor. Sormak istediğim, 6.000 TL'yi 4.000 TL maaş+2.000 TL fazla mesai olarak almakla, maaş olarak 6.000 TL almak arasında bir fark olur mu? Can Sezer

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların emekli aylığı hesabında esas alınan parametrelerden biri olan prime esas alınacak kazançların hesabında; hak edilen ücretlerin, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve idare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince bu kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır.

5510 sayılı Kanun'da ücret, 4/a kapsamında sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutar olarak tanımlanmış olup, fazla çalışma ücretleri de geniş anlamda ücret kapsamındadır.

Bu bağlamda, prime esas kazanç tutarının ücret veya ücret+fazla mesai adı altında ödenmesinin önemi bulunmuyor. Önemli olan fazla mesai adı altında yapılan ödeme tutarının da ücret bordrosuna yansıtılmış ve SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarına dahil edilmiş olması. Fazla mesai (çalışma) ücretlerinizin SGK'ya bildirilen prime esas kazanç tutarınıza dahil edilip edilmediğinin kontrolünü hizmet dökümünüzden yapabilirsiniz.

Emekli çalışandan kesilecek sigorta primi

Apartman yöneticisiyim. 2021 yılında emekli apartman görevlisine (3.577,50 – %15 SGDP 536,63) = 3.040,87 lira aylık maaş ödedim. Kendisi bazı internet bilgilerini esas alarak, SGDP priminin yüzde 7.5 (268,31 TL) alınması gerektiğini ileri sürerek 3.309,19 lira aylık ödememiz gerektiğini söylüyor. Doğru hesap konusunda bizi aydınlatır mısınız? Ayrıca SGK her ay %32 oranın da (1.144.80 lira) prim tahsil ediyor. İşçi payı %15 SGDP'yi de ayrıca yatıracak mıyız? O. Gükbayrak

Emekli çalışanların aylıklarından yapılacak sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi oranı yüzde 7.5'dir. Yüzde (22.5+2)= 24.5 de işveren payı olmak üzere SGK'ya toplam yüzde 32 oranında SGDP ödenir.

Diğer bir deyişle emekli çalışan için ödenen yüzde (30+2)= 32 oranının yüzde 7.5'i sigortalı, yüzde (22.5+2)= 24.5'i işveren payıdır. Ayrıca yüzde 15 SGDP ödemeniz gerekmez.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 14.02.2022)

GÜNDEM