BASINDAN YAZILAR
İşbaşı Eğitim Programlarında Son Değişiklikler - MuhasebeTR

İşbaşı Eğitim Programlarında Son Değişiklikler

Mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler.

Yararlanma Şartları

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

· 15 yaşını tamamlamış olmak

· İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

· Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

· Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

· İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

· Emekli olmamak

· Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir. Ayrıca, işsizlik ödeneği alanlar da program katılımcısı olabilmektedir.

En az 2 çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında işverenler, sigortalı sayılarının %30'una kadar katılımcı talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında işverenlerin en az %50 istihdam yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenlerin, programa katılanların en az %50'sini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmesi gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 03.02.2022 tarihinde "İşbaşı Eğitim Programları" hakkında Genel yazı yayımlanmış bulunmaktadır.

Genel yazı kapsamında aktif işgücü hizmetleri mevzuatı kapsamında düzenlenen kurs/programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla mevzuatta düzenlenen ancak sistemsel kontrol bulunmayan durumlara ilişkin İŞKUR bilgi işlem altyapısına yeni kurallar eklenmiş bulunmaktadır. İşbaşı Eğitim Programlarına dair yeni düzenlemeler şu şekildedir:

· 78 fiili gün olarak planlanacak programlar her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek üzere en fazla beş takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziran'ını geçmemek ve 78 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.

· İmalat ve bilişim mesleklerinde her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek üzere programlar en fazla 156 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla sekiz takvim ayına yayılarak planlanabilecektir.

· Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziran'ını geçmemek ve 156 fiili günü aşmamak üzere ara verme günü kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.

· Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçememek üzere programlar en fazla 234 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 11 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara vermek durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziran'ın geçmemek ve 234 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.

· İşbaşı eğitim programı kapsamında işlemlerin yapılabilmesi için İŞKUR sisteminde öncelikle "yedek yönetici" tanımlaması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

· İşbaşı eğitim programlarında katılımcı ekleme işlemleri programın ¼ lük süresi içerisinde olmak şartıyla yalnızca programın açıldığı ay içerisinde yapılabilecektir. Takip eden aylarda ¼ 'lük süre içerisinde olsa dahi aynı program için katılımcı eklenmesine onay verilmeyecektir.

Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 11.02.2022)

GÜNDEM