BASINDAN YAZILAR
Değerli Konut Vergisi Beyanında Son Günler! - MuhasebeTR

Değerli Konut Vergisi Beyanında Son Günler!

Değerli Konut Vergisi, 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen maddelerle hayatımıza girmişti. Kanun'un yayımından itibaren, başta Anayasa'ya aykırılık olmak üzere yaptığımız tartışmalar ve kamuoyunun tepkisi nedeniyle yapılan bu düzenleme 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 sayılı yasa ile önemli değişikliklere uğramış ve Kanun'un yürürlük tarihi 01.01.2021 olarak belirlenmişti.

İktidarın, 2019 yılında alelacele bütçe gelirlerini artırmak için ortaya attığı değerli konut vergisinin ilk uygulama yılı büyük bir hüsranla sonuçlandı. İkinci uygulama yılında kapsama girenler için beyanname verme süresi 20 Şubat 2022'dir. (Bu tarih pazar gününe denk geldiği için 21 Şubat 2022 son gün) Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, 2022 yılının Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

MATRAH YÜKSELDİ

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu'nun 42. maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Değerli Konut Vergisi'nin konusuna girmektedir.

Değerli Konut Vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramından; mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü anlamamız gerekmektedir. Vergilendirmede her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı değerlendirilir.

Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde; taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında, fiilen kullanım durumuna da bakılacağı aşikardır.

Bina vergi değeri, Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre binalar için hesaplanan bedeli (emlak vergisine esas matrah) ifade etmektedir. Değerli Konut Vergisi'nin eşik değeri 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 oranında artırılması suretiyle, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak Değerli Konut Vergisi 6.173.000 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre, Değerli Konut Vergisi'nin matrahı, 6.173.000 TL'yi aşan kısmı olacaktır.

2022 yılında uygulanacak Değerli Konut Vergisi'ne tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, bu taşınmazın değeri ne olursa olsun muafiyet kapsamındadır. Yani, 150 milyon TL emlak vergi değeri olan bir yalınız var ve başka hiçbir gayrimenkulünüz yoksa, bu verginin mükellefi olmazsınız.

Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlar, en düşük değerdekini istisna tutup, diğerini/diğerlerini beyan edeceklerdir. Şöyle ki; bir kişinin 15 milyon TL ve 30 milyon TL değerinde 2 konutu varsa, 15 milyon TL değerindeki konutu beyan etmeyip istisna tutacak, 30 milyon TL'lik konutla ilgili beyanname verecektir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMAK EN DOĞRU ÇÖZÜM OLUR

Köşemde, Değerli Konut Vergisi ile ilgili birçok yazımı okudunuz. En son 23 Ocak 2021 tarihinde “Değerli Konut Değil Eşitsizlik Vergisi” başlıklı yazımı okumuştunuz. Bu yazımın sonunu “Vergi almak bir sanattır, aşırı sürat felaket getirir. Bu kadar gürültü çıkartan Kanun'dan yıl sonunda 50 milyon TL bile tahsil edemeyince, “Biz nerede yanlış yaptık” diyeceksiniz, ama iş işten geçmiş olacak'' şeklinde bağlamıştım.

Değerli Konut Vergisi'nde 2021 yılı bütçe tahsilat hedefi 350 milyon TL idi ve sadece 23 milyon TL tahsilat yapıldı. 2022 yılı bütçesinde hedef bu kez daha gerçekçi 30 milyon Türk Lirası!

Aynı servet unsurundan Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi alma uğraşına sadece 23 milyon TL ( 1.700.000 Amerikan Doları) tahsilat için mi başladık? Gerçek anlamda servet vergisi alalım diyorsanız, çok pratik yöntemler var. Değerli Konut Vergisi “biz yaptık oldu” anlayışının tipik bir örneği olarak hep hatırlanacak.

Bütçenin vergi gelirleri kalemleri içinde bir vergi türünden bir yılda 23 milyon TL tahsilat yapmak, uygulamanın yanlışlığının belgesidir. Bu vergi hemen kaldırılmalıdır.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 11.02.2022)

GÜNDEM