BASINDAN YAZILAR
Çalışanlar Dikkat! - MuhasebeTR

Çalışanlar Dikkat!

İşçinin ücretine zam yapılması zorunlu mudur? Zam yapılmaması durumunda iş akdinin feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?
İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kanunda herhangi bir düzenlenme yoktur.
Kanunda sadece işçi ile işveren arasında kararlaştırılan ücretin her yıl yeniden belirlenen asgari ücretin altında olamayacağı ile ilgili düzenleme var. İşçinin ücretinin ne kadar olacağı genel olarak iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. İş sözleşmesinde zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin hüküm yok ise bu konuya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İşveren işçilerinin ücretlerine zam yapıp yapmama noktasında takdir hakkına sahiptir.
İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

Özel sektörde çalışan işçi kaç yıllık çalışmadan sonra istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir?
Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelere göre, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden yani istifa eden işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Öte yandan; iş sözleşmesini fesh etmek isteyen işçi, feshi yazılı olarak ve çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerle uygulanan bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 07.02.2022)

GÜNDEM