BASINDAN YAZILAR
Çeyiz Yardımı Alırken Dul Kalanların Sağlıktan Faydalanması - MuhasebeTR

Çeyiz Yardımı Alırken Dul Kalanların Sağlıktan Faydalanması

Bu yazımızı, okurlarımızın en çok merak ettiği genel sağlık sigortası suallerinin cevaplanmasına ayırdık. İlk sual çeyiz yardımı alan kadınların sağlık yardımlarından faydalanıp faydalanmayacakları hususuyla alakalı.

Kamuoyunda çeyiz yardımı olarak bilinen evlenme ödeneği alan kız çocuklarının aylığının kesildiği tarihten itibaren peşin olarak gelir veya aylık ödenmiş olan sürenin sona erdiği tarihe kadar, gelir veya aylık almasa bile yeniden gelir/aylık almaya hak kazanan kişi durumunda olması hâlinde (eşinden boşanması veya eşinin ölümü nedeniyle dul kalması) 60/1-g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılarak, ilgili tahsis uygulamalarından kayıt girilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır.

Emeklilik aylığı iptal edilenler mahkeme kararıyla sağlıktan faydalanabilir mi?

Emeklilik aylığı almakta iken aylıkları iptal edilenlerin, sağlık hizmetlerinden faydalanmasına devam edilmesine ilişkin mahkeme kararının SGK’ya ibraz edilmesi hâlinde mahkeme kararında süre belirtilmiş ise belirtilen süre kadar; herhangi bir süre belirtilmemiş ise altışar aylık sürelerle ilgili emeklilik (tahsis) uygulamalarından kayıt girilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları sağlanmaktadır.

Yeni işe girenlerin sağlıktan faydalanması için yapılacak işlemler?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Sigortalıların SGK sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan prim ödeme gün sayısını içinde bulunulan ay içerisindeki günlerle tamamlayacak olmaları durumunda, sağlık provizyon tarihinde Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi henüz bildirilmeyen günlerin kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası uygulamalarına esas prim ödeme gün sayılarının/kazançlarının “sigortalı hesap fişi” ile elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi hâlinde işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla bu işlem sonunda sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

Anne ve babası boşanmış çocukların, sağlık sigortasından faydalanması?

Anne ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır. Ancak, velayeti bulunan anne ya da babanın genel sağlık sigortalığının bulunmaması veya yazılı olarak talep etmeleri hâlinde velayeti bulunmayan anne ya da babanın üzerinden de aktivasyonları yapılabilmektedir.

Evlatlık yoluyla sağlık yardımlarından faydalanılması?

Sigortalı tarafından mahkeme kararıyla evlat edinilen ve evlat edinen sigortalının nüfus kayıtlarına işlenen çocuklar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

Evlat edinilen çocuk evlat edinen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirken, evlat edinen kişi evlat edindiği çocuğu üzerinden sağlık yardımlarından yararlanamaz.

Aynı zamanda evlat edinilen çocuk, talebi hâlinde öz anne ve babasından genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Evlatlık verilen çocuğun öz anne ve babası, talepleri hâlinde bu çocukları üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılabilir.

Yabancı uyruklu yakınların sağlıktan faydalandırılması

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yabancı uyruklu kimlik numarası almış eş ve çocuklar (18 yaş üstü çocuklar için öğrenci belgesi) ile yabancı uyruklu kimlik numarası ve ikamet izni almış anne/babalar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü sayılabilmektedir. Bu nedenle belirtilen kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Gurbette öğrenim görenlerin sağlıktan faydalanması

Gurbette öğrenim görenler de anne/babalarının bakmakla yükümlüsü olabilmektedirler. Bunun için öğrenci belgenizin onaylı Türkçe tercümesi ve eğitim gördüğünüz okulun Türkiye’deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin Dış Temsilciliklerinden alınacak belge ile herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir.

             ***

“Hiçbir nezaket eylemi, ne kadar küçük olursa olsun, asla boşa gitmez.” Ezop

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 26.01.2022)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM