BASINDAN YAZILAR
Cinsiyet Değiştirenin Kıdem Tazminatı / Arif Temir - MuhasebeTR

Cinsiyet Değiştirenin Kıdem Tazminatı / Arif Temir

Okurlarımızdan Y.İ. sorusunda bir mükellefinin işyerinde çalışan B.K. adlı erkek işçinin yaklaşık bir buçuk yıl önce cinsiyet değiştirdiğini ve yakında evleneceğini, eğer evlenirse kıdem tazminatına hak kanıp kazanmayacağını ve erkek olarak çalıştığı sürenin kıdem tazminatı süresine etkisinin olup olmayacağını soruyor. Uzunca bir süreden beri çalışma hayatının içindeyim.

Bu tür bir olaya ve soruya hiç muhatap olmadım. Çalışma hayatı çok dinamik bir yapıya sahip olduğu için değişik olaylarla muhatap olunabiliyor. 1475 sayılı İş Yasasının yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin maddesine göre kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi istekleri ile evlenme sebebiyle işten ayrıldıkları takdirde çalışma süreleri bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Yasa koyucu cinsiyet değiştirenin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı konusunda bir düzenlemeye gitmemiştir.

Bu nedenle mevcut yasalar çerçevesinde cinsiyet değiştirenin en son cinsiyet durumunun dikkate alınması gerekir. Cinsiyet değiştirip kadın olan B.K. adlı işçinin evlendikten itibaren bir yıl içerisinde işten evlenme sebebiyle ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin cinsiyet değiştirmeden önceki ve sonraki süreleri toplanarak kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır. Bu açıklamalar ışığında erkek işçi cinsiyet değiştirerek kadın olursa ve evlenme sebebiyle işten ayrılırsa(çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise) kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Kadın işçi cinsiyet değiştirerek erkek olursa evlenme sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.

Okur Sorularına Cevaplar...

Genel Müdürün Fazla Çalışma Ücreti

Soru:Turizm ve inşaat alanında faaliyette bulunan bir şirkette genel müdür olarak üç yıl çalıştım. İşyerinden tazminatımı alarak ayrıldım. Çalışmış olduğu dönemde her hafta yaklaşık 60 saat çalıştım. Fazla çalışmalarım için dava açtım. Şirket genel müdürü olduğum için fazla çalışma hakkımın olmadığını davalı avukatı dilekçesinde belirtmiş. Bu doğru mu? K.Aslan

Cevap: Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre; işyerinde genel müdür gibi yöneticilerin işyerindeki çalışma saatlerini kendisinin belirlemesi, fazla çalışma ile ilgili kayıtları kendisinin tutması, işyerini sevk ve idare etmesi nedenleriyle fazla çalışma ücretine hak kazanması söz konusu olamamaktadır.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde İşten Ayrılmadan Önce Haber Verme

Soru: Bir işyerinde 2 yıldan beri çalışıyorum. Yeni bir iş buldum. İşten ayrılacağım. İşverenimle bu durumu söyledim. İşverenim tazminat ödemem gerektiğini söyledi. Sizce işverenime tazminat ödemem gerekir mi? Ne kadar ödemeliyim. B.Kaya

Cevap: Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar işten ayrılmadan önce karşı tarafa işten ayrılacaklarını bildiren bir ihbar süresi vermek yada ihbar süresi ücretini ödemek zorundadırlar. İşyerinizdeki çalışma süreniz 2 yıl olduğundan işvereninize 6 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemelisiniz. Yada işvereninize 6 hafta önceden ayrılacağınızı söyleyerek ihbar süresi vermelisiniz.

Yıllık İzin Ücretine Dahil Edilmeyecek Ödemeler

Soru: İşçilerin yıllık izin ücretleri esas ücretten mi ödenir?İkramiye ve primler dahil edilir mi? Ö.Koç

Cevap: İşçilerin yıllık izin ücretleri esas(kök) ücretler üzerinden ödenir. İzin ücreti ödemelerine fazla çalışma, prim, ikramiye gibi ödemeler dahil edilmez.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 26.08.2008)

GÜNDEM