BASINDAN YAZILAR
Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi! - MuhasebeTR

Bütçenin Vergi Karnesi: Pekiyi!

Maliye, Ocak-Aralık 2021 döneminde tahsilat hedefini aştı, vergi gelirleri hedefin 242 milyar 65 milyon TL üzerinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aralık ayı bütçe gerçekleşme raporu açıklandı. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde; merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 599 milyar 642 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 407 milyar 399 milyon TL ve bütçe açığı 192 milyar 244 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak-Aralık dönemi ile bu yılın Ocak-Aralık döneminin karşılaştırmalı tablosu yandaki gibidir.

VERGİDE TAHSİLAT HEDEFİ 242 MİLYAR 65 MİLYON TL AŞILDI

Maliye, Ocak-Aralık 2021 döneminde bütçede yer alan 922 milyar 744 milyon TL olan 12 aylık tahsilat hedefini aşarak, 1 trilyon 164 milyar 809 milyon TL vergi tahsilatına ulaşmış oldu. Böylece, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde vergi gelirleri tahsilatı, hedefin 242 milyar 65 milyon TL üzerinde gerçekleşmiş oldu. Yanda 2020 yılı gerçekleşen, 2021 yılı hedef ve 2021 yılı gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri tablosu yer almaktadır.

2022 vergi hedeflerinin tutması mümkün değil

■ 2021 yılının bütçe sonuçlarına göre; 2021 yılı için konulan vergi tahsilat hedefinin 242 milyar 65 milyon TL aşılmasının ve bütçe açığının 244 milyar 993 milyon TL açık yerine 192 milyar 244 milyon TL açık vererek gerçekleşmesinin başlıca nedenlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

■ 31 Aralık 2021 tarihine kadar 7256 sayılı Kanun kapsamında 23 milyar 287 milyon TL ve 7326 sayılı Kanun kapsamında 54 milyar 630 milyon TL olmak üzere, ilave 77 milyar 917 milyon TL tahsilat yapılması.

■ Dahilde alınan katma değer vergisinde rekor sayılabilecek 123 milyar 444 milyon TL'lik bir tahsilat rakamı.

■ Kurumlar vergisi tahsilat rakamının 177 milyar 970 milyon TL olarak gerçekleşmesi.

■ İthalde alınan katma değer vergisi tahsilatının 261 milyar 885 milyon TL ve motorlu taşıt araçları ÖTV'sinin 66 milyar 372 milyon TL olması da tahsilat başarısında ciddi etki yaratmıştır.

2022 yılı için konulan 1 trilyon 430 milyar TL'lik vergi tahsilat hedefinin; kurumlar vergisi oranının düşürülmesi, dijital hizmet vergisinin alınmayacak olması, mal ve hizmet hareketliliğinin ve ithalatın durgunluğa bağlı olarak azalacağı dikkate alındığında, tutması mümkün değildir.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 21.01.2022)

GÜNDEM