BASINDAN YAZILAR
1 Ekim'den sonra tüp bebek uygulaması nasıl olacak? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

1 Ekim'den sonra tüp bebek uygulaması nasıl olacak? / Erdal Aydın

Sosyal Güvenlik Reformu adıyla bilinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Yeni dönemde hemen herkes bu yasayla içiçe yasayacağı için bu kanunun öngördüğü temel bazı düzenlemeleri çok yakından bilmek zorunda kalacak. Bu yüzden zaman zaman yeni yasa hakkında okuyucuları bilgilendirmeye çalışacağım.

En fazla 2 deneme SGK tarafından karşılanabilecek
Tüp bebek uygulaması 5510 sayılı kanunla devam ettirilecek. Sözkonusu kanunun 63/e maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere tedavi giderleri SGK tarafından karşılabilecek.

SGK'nın tedavi giderlerini karşılayabilmesi için;
1) Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,
2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,
3) Son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,
4) Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin kurum ile sözleşme yapmış olması,
5) En az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir

Tüp bebek uygulamasında katılım payı ne kadar olacak?
Hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki, yardımcı üreme yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 oranında uygulanacak.

(Takvim Gazetesi | 26.08.2008)

GÜNDEM