BASINDAN YAZILAR
İşvereniniz İflas Ederse Üç Aylık Ücretiniz Devletten / Arif Temir - MuhasebeTR

İşvereniniz İflas Ederse Üç Aylık Ücretiniz Devletten / Arif Temir

Ekonomik krizlerin etkisiyle çalışanlar işverenlerinin iflas etmesi vb nedenlerden dolayı ücretlerini alamamaktadır.

Bu durumu gidermek amacıyla daha önce sadece 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanlara uygulanan üç aylık ücret güvencesinin kapsamı 26.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla genişletildi.

Bilindiği üzere çalışanlardan işçilere 4857 sayılı İş Kanunu, gazetecilere 5953 sayılı Basın İş Kanunu, gemi adamlarına 854 sayılı Deniz İş Kanunu uygulanmaktadır. 26.05.2008 tarihine kadar işverenin ödeme aczine düşmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanların sadece son üç aylık ücretleri devlet tarafından ödenmekteydi. 5763 sayılı Kanun ile gazeteci ve gemi adamlarının (deniz çalışanlarının) ücretlerinin ödenmemesi durumunda üç aylık ücretlerinin devlet tarafından ödeneceği düzenlemesi getirildi.

Bu düzenlemeden 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi olarak çalışan özel okul öğretmenleri de yararlanacaktır. Çalışanların ücret güvencesinden yararlanabilmesi işçi ve işveren yönünden belirli koşullara bağlanmıştır. İşveren yönünden;

İşverenin konkordato ilan etmesi,

İşveren için aciz vesikası alınması,

İşverenin İflası veya iflasın ertelenmesi, nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi koşullarının gerçekleşmiş olması gerekir. İşçi yönünden ise işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu aranmaktadır.

Ücret ödemeleri sigortalıların tavan ücretini (4151,55 YTL'yi) geçmemek üzere ve kök (temel) ücretler üzerinden Ücret Garanti Fonu tarafından ödenecektir. İşçilerin kök ücret dışında yer alan ikramiye, prim, fazla çalışma, yemek yardımı, yol yardımı vb alacakları ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Söz konusu haktan yararlanabilmek için Türkiye İş Kurumunun ilgili birimine aciz vesikası veya aciz vesikası hükmündeki belge, iflasın açıldığına dair mahkeme kararı ve icra tetkik merciine verilen konkordato mühleti kararlarından birisi ile çalışanların başvurması yeterli olacaktır.

Okur Sorularına Cevaplar...

Kapıcının Doğalgaz Ücretinin Ödenmesi

Soru: Apartmanımızda doğal gaz kullanılmaktadır. Kapıcımızın doğalgaz ücretini 5 yıldan beri apartman yönetimi olarak ödüyoruz. Bundan sonra ödemeyebilir miyiz? S.Özkan

Cevap: Doğalgaz ücretini ödemek işyeri uygulaması haline gelmiştir. Apartman yönetimi tek taraflı olarak bu uygulamayı son veremez. Eğer kapıcınız doğalgazın ödenmemesine ilişkin talebinizi uygun görürse ödemeyebilirsiniz.

Özürlülere Yıllık İzinde Ayrıcalık Var mı?

Soru:Özürlü işçilerin diğer işçilerden daha fazla yıllık izin hakkı var mı? E.Güleç

Cevap: Yıllık izin hakları konusunda mevzuatta özürlü işçiler lehine maalesef bir düzenleme bulunmamaktadır. Özürlülerin izin haklarının diğer işçilere göre artırılması yönünde umarım çalışmalar yapılır. Bazı toplu iş sözleşmelerinde yıllık izin vb konularda özürlüler lehine düzenlemelere rastlanılmaktadır.

Yabancı Uyruklunun Ev Hizmetlerinde Çalıştırılması

Soru:Evimde yabancı uyruklu bir şahsı bakıcı olarak çalıştırmak istiyorum. Ne Yapmalıyım?M.Öz

Cevap: Sayın Öz, bulunduğunuz ilin emniyet müdürlüğünden ikamet tezkeresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni aldıktan sonra yabancı uyruklunun SSK işe girişini yapmanız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra yabancı uyrukluyu ev hizmetlerinde çalıştırabilirsiniz.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 25.08.2008)

GÜNDEM