BASINDAN YAZILAR
Müşavirlik Yasası kamudan istifaları teşvik ediyor! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Müşavirlik Yasası kamudan istifaları teşvik ediyor! / İsmail Kökbulut

3568 sayılı Kanun, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ile yeminli mali müşavirlik meslekleri ile YMM ve SMMM odalarının oluşumu, seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir Kanun.

Bu Kanunda son olarak 5786 sayılı Kanun ile oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bu Kanun ile yapılan değişiklikler kamuda, özellikle vergi alanında çalışan kamu görevlilerini oldukça yakından ilgilendiriyor. Bu görevliler vergi incelemesine yetkili olan Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri.

Maliye Bakanlığı’nda vergi incelemesi, bu saydığımız 4 meslek grubu tarafından yapılıyor. Bu mesleklerin ayrı ayrı giriş sınavları var ve bu sınavı geçenler mesleğe öncelikle yardımcı olarak giriyor. Mesleğe girdikten üç yıl sonra yapılan yeterlik sınavını kazananlar ise Hesap Uzmanı, Maliye Müfettişi, Gelirler Kontrolörü veya Vergi Denetmeni unvanını kazanıyor.

Yeterlik sınavını geçenler bu unvanın yanında önemli bir kazanım daha elde ediyorlardı. Bu kazanım, yeminli mali müşavirlik sınavına girmeden, meslekte 10 yılı doldurmak kaydıyla, yeminli mali müşavirlik unvanının kazanılmasıydı. Yani yeterlilik sınavını vermiş vergi inceleme elemanı, meslekte 10 yılını kamuda doldurduğu takdirde yeminli mali müşavir unvanını da kazanıyordu.

Zira yeterlik sınavını vererek yetkinliğini ispatlamış kabul ediliyordu. 5786 sayılı Kanun, vergi inceleme elemanlarına verilen bu hakkı ortadan kaldırdı. Yani, artık yeterlik sınavını geçen vergi inceleme elemanlarının, yeminli mali müşavirlik hakkını elde etmek için yeminli mali müşavirlik sınavına da ayrıca girmesi ve bu sınavda başarılı olması şart.

Bu sınava da yeterlik sınavından sonra istediği bir zamanda katılabilecek. Yani meslekte üçüncü yılın sonunda yeterlik sınavında başarılı olanlar, açılacak ilk yeminli mali müşavirlik sınavına katılabilecekler ve bu sınavı kazanırlarsa gene meslekte 10 yılı doldurduklarında yeminli mali müşavirlik yapabilecekler. Fakat tam bu noktada vergi inceleme elemanları için oldukça önemli bir ayrıntı var.

O da şu: Üçüncü yılında yeterlik sınavını kazanmış olan vergi inceleme elemanları, istifa edip bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak çalışırlarsa yine yeminli mali müşavirlik hakkına sahip olabilecekler (Bknz: 3568 sayılı Kanun’un 5786 sayılı Kanunla değişik 6.maddesi). Yani vergi inceleme elemanlarının artık yeminli mali müşavirlik hakkı elde edebilmeleri için 10 yıl kamuda çalışmalarına gerek yok. Bu süreyi özel sektörde birinci derece imza yetkisini haiz olarak da geçirebilirler.

Vergi inceleme elemanlarının maaş yetersizliği sık sık dile getirilmesine karşın bu konuda yıllardır hiçbir düzeltme yapılmadı. Oldukça zorlu bir süreç sonunda bu unvanları elde edenler, maaş yetersizliği karşısında özel sektöre oldukça yüksek maaşlarla geçiş yapıyorlar. Meslekte kendisini geliştiren ve belki de devlet adına en verimli çağlarına gelen vergi inceleme elemanları maaş yetersizliği sebebiyle istifa ederek özel sektörde çalışıyorlar. Bu kan kaybı, vergi denetimini, kayıt dışı ekonomiyi ve doğal olarak vergi gelirlerini doğrudan etkiliyor.

Düşük maaşlara rağmen vergi inceleme elemanlarının kamuda çalışmalarını motive eden bir önemli faktör, 10 yıl kamuda çalışarak sınavsız yeminli mali müşavirlik hakkı elde etmeleri idi. Fakat son değişiklikler, belirttiğimiz gibi bu imkanı da ortadan kaldırıyor. Umarız vergisel açıdan kendini yetiştirmiş denetim elemanlarının maaşlarında gerekli düzeltmeler yapılarak devletin vergisel açıdan yetişmiş eleman açığı bir nebze de olsa kapatılmaya çalışılır.

(Bugün Gazetesi | 25.08.2008)

GÜNDEM