BASINDAN YAZILAR
Dikkat, Bu Aydan İtibaren Ülke Geneli Teşvikiniz Kesilebilir! - MuhasebeTR

Dikkat, Bu Aydan İtibaren Ülke Geneli Teşvikiniz Kesilebilir!

Devlet destek ve teşvikleri bütün işverenleri rahatlatan ve önemli ölçüde maliyet avantajı sağlayan unsurlardır. Bu teşviklerin önemli bir kısmı SGK aracılığıyla yürütülmektedir.

SGK istihdam teşvik ve destekleriyle, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Hâlen Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla uygulanmakta olan 20’yi aşkın teşvikten malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki özellikle sürekli olması özelliğiyle tüm iş yerleri için hayati öneme sahip bulunmaktadır.

Belirtilen teşvik uygulamasıyla ilgili 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmektedir.

İŞVERENLERE YAKLAŞIK %25 AVANTAJ SAĞLAMAKTA

İşçi hissesi hariç SGK işveren hissesi toplamı %20,5’a tekabül etmektedir. Bu hissenin %11’i malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden oluşmaktadır. 5 puanlık prim indirimi teşvikiyle işveren SGK prim hissesi %20,5 yerine %15,5’a düşmektedir. Bu da işverenler açısından SGK işveren prim hissesi bakımından yaklaşık %25’lik bir avantajı ifade etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan beri karşılanmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla uygulanmakta olan işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren önemli bir değişiklik yapıldı.


SGK VE İŞSİZLİK SİGORTASI BORÇLARINIZI KONTROL EDİN!
 
SGK malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için diğer şartların yanı sıra işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmektedir.

SGK, sadece iş yeri bazında işverenin borcunun olmaması şartını ararken 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, işverenin, şehir farkı olmaksızın, tüm iş yerleri için ‘borçsuz’ şartını getirdi. Mesela Türkiye geneli çok sayıda mağazası, marketi, fabrikası… ya da diğer iş yerleri bulunan işverenlerin daha önceden sadece bir mağazasının, marketinin ya da fabrikasının belirtilen borçları varsa sadece o mağaza, market ya da fabrika ile sınırlı 5 puanlık teşviki kesilmekte iken belirtilen tarihten sonra ülke geneli tüm mağaza, market veya fabrikalarının 5 puanlık teşviki kesilmektedir. Bu durumda büyük maliyetlere yol açacaktır.

TAKSİTLENDİRME YOLUNA GİDEBİLİRSİNİZ

Belirtilen değişiklikle birlikte işverenlerin belirtilen teşvikten mahrum kalıp mağdur olmaması için; SGK iş yeri numaraları farklı olsa bile hangi şehirde olursa olsun tüm iş yerlerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, borcun bulunması hâlinde ödenmesi veya yapılandırılması ehemmiyet kazanmaktadır.

DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLERİN DURUMUYLA İLGİLİ SGK İŞLEMLERİ

SGK (5510 sayılı) Kanununda “...diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması hâlinde, bu destek öncelikle uygulanır” hükmüne istinaden, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hâlinde, beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün olacaktır.

Belirtilen yeni uygulama kapsamında SGK teşvikli belge ile bildirim yapan işverenlere ilişkin aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaktır:

  • Türkiye genelinde herhangi bir iş yerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamalar yapılacak,

  • Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması hâlinde ancak borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenecek,

  • Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilecek ve;

  • Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

"Paranızı boşa harcarsanız, yalnızca paranız biter, zamanınızı boşa harcarsanız hayatınızın önemli bir bölümünü kaybedersiniz.” Michael LeBoeuf

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 05.01.2022)

GÜNDEM