BASINDAN YAZILAR
Engelli Çocuğu Olan Anneler Erken Emekli Olur - MuhasebeTR

Engelli Çocuğu Olan Anneler Erken Emekli Olur

Değerli okurlar, bugün 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun olumlu olan bir düzenlemesinden bahsedeceğim.

Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanun’la, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek. Yapılan bu düzenleme ile özürlü çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Bu durumdaki kadınların,1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her 1 gün, 1.25 gün olarak hesaplanır. Emeklilik yaşı da öne çekilir.

BU HAKTAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

*  2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (kamu görevlileri) sigortalılıkları kapsamında çalışan kadın sigortalılar ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 (SSK), 1479 (esnaf Bağ-Kur) , 2925 (tarım SSK), 2926 (tarım Bağ-Kur) ve 5434 sayılı (TC Emekli Sandığı) kanunlara tabi çalışırken 4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (TC Emekli Sandığı) sigortalılıkları kapsamında çalışmalarını devam ettiren,

*  2008 Ekim ayından önce 5434 sayılı Kanun’a tabi hizmeti bulunanlardan Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçiliği, özelleştirilen kurumlarda İş Kanunu’na tabi kılınıp da isteklerine bağlı olarak Emekli Sandığı iştirakçiliği devam ettirilenler (5434/Ek madde 71),

*  Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri sona erenlerden Emekli Sandığı ilgisi sürdürülenler (5434/Ek madde 76),

* Özelleştirilen kurumlardan ayrılıp özel sektörde çalışıp Emekli Sandığı’na kesenek ödemeye devam ettirilenler (5434/geçici madde 192),

*  2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanun’a tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ile 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup, 5510 sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı sigortalılıkları devam eden sigortalılar yararlanabiliyorlarken,

21.07.2015 tarihinde 2015/19 sayılı Genelge ile daha önce faydalanamayanlar için kapsam genişletildi. Genelgeye istinaden artık 5510 sayılı Kanun’a göre;

*  Ek 5’inci maddesi kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalısı,

*  Ek 6’ncı maddesi kapsamında sigortalı olan şehir içi taksi dolmuş şoförü, kısmi süreli çalışan sanatçı,

*  Ek 9’uncu maddesi kapsamında çalışan ev hizmetlisi, kadınlardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların da faydalanmasına başlanılmıştır.

YARARLANMA SÜRESİ

*  Çocuğun yaşam süresince devam eder.

*  Evlat edinilen çocuklar için de geçerlidir.

*  Birden fazla ağır engelli çocuğu olanlara tek hak var.

*  Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan sürekli yatılı faydalananlara bu hak yok.

SSK VE BAĞ-KUR’LU ANNELER İÇİN BAŞVURU YERİ

Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği SGİM/SGM’ye başvurmaları gerekiyor. Başvurulan yer, çocukları “hakem hastaneler” denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edecek. Bu durumunu raporla belgeleyecek. RAPORLA DURUMUN TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN EMEKLİLİK YAŞ HADLERİNDEN İNDİRİLECEK SÜRE HESAPLANACAK. Sürekli bakıma muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilecek. Kadın sigortalının ağır engelli çocuğunun birden fazla olması halinde, her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacak.

4/C’Lİ ANNELER İÇİN BAŞVURU YERİ

4/C sigortalısı annelerden Ekim 2008 ayı ve sonrasında geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürelerin emeklilik yaş hadlerinden de indirilmesini isteyen annelerin buna dair başvurularını son kez görev yapmakta oldukları illerdeki SGİM/SGM’lere yapmaları gerekiyor.

(Kaynak: Mustafa İşcan / Milli Gazete | 04.01.2022)

GÜNDEM