BASINDAN YAZILAR
Müjde! Meslek Kanunu TBMM’de... İşte Öğretmenlerimize Verilecek Tüm Haklar! - MuhasebeTR

Müjde! Meslek Kanunu TBMM’de... İşte Öğretmenlerimize Verilecek Tüm Haklar!

Albert Einstein, "Öğretmen ihmal edildiğinde, o ülke intihar ediyor demektir" sözüyle öğretmenlerin toplumun bugünü ve istikbali için ne kadar hayati ehemmiyete sahip olduğunu altını çizerek ortaya koymuştur. Gerçekten de son yıllarda baş döndürücü bir şekilde değişimin hatta değişimden de öte dönüşümün yaşandığı dijital çağda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği konuma gelebilmesi için öğretmenlerimizin donanımlı ve üstün niteliklere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için de öğretmenlerimizin maddi kısıtlamalardan kurtarılmaları ve her türlü bilgi teknolojisine sahip olmaları gerektirmektedir. Zira dijital dönüşümün bir sonucu olarak bilgi teknolojileri hızla gelişmekte ve çağa damgasını vurmakta, çağımız; dijital çağ, bilgi ve iletişim çağı gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Dünya bilgi toplumuna doğru yönelirken gelişmiş ülkelerin çoğu; teknoloji evrelerinin kısaltılması, hayat süresinin uzatılması, bilgi patlaması, küreselleşme, ahlâkî değerler ve iletişim teknolojisindeki değişme ve gelişmelerin zorlayıcılığı altında eğitim sistemlerinin yapısını, felsefesini, programlarını, eğitimin altyapısını ve öğretmenlerin nitelik ve statülerini yeniden gözden geçirmektedir.

İşte bu saiklerden hareketle 2021 yılının son günü yılbaşı akşamında öğretmenlere büyük bir müjde niteliğinde beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu nihayet TBMM’ye resmen intikal ettirildi. 11 madde ve 1 geçici maddeden ibaret olan bahse konu kanun ile öğretmenlik mesleğinin kariyer meslek sayılması ve 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere yeni özlük ve sosyal hakların verilmesi öngörülmektedir.

Öğretmenlik artık kariyer meslek

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak yeniden tarif edilmektedir. Buna göre öğretmenler de artık müfettişlik, uzmanlık gibi kariyer meslekler arasında yer alacaktır.

Öğretmenlik mesleği; anılan kanun teklifinin yürürlüğe girmesi ile birlikte aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağa ayrılacaktır.

Öğretmen adayı olabilmek için yine Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartla aranacaktır. Adaylık en az 1 en çok 2 yıl süre ile sınırlı olacaktır. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeyecektir.

Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda “Adaylık Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenlik mesleğine atanacaktır. Başarısız olan ise 3 yıl süre ile öğretmen olarak atanamayacaktır.

Uzman öğretmenlik

Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan;

  • Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programım tamamlamış olan,
  • Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler,

Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı sınava başvurabilecektir. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alanlar uzman öğretmen sertifikası sahibi olacaktır. Bununla birlikte en az 1000 TL’lik bir artış olması beklenmektedir.

Başöğretmenlik

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alanlara başöğretmenlik sertifikası verilecek ve maaşlarında bu sertifikaya bağlı olarak en az 2000 TL’lik ilave artışlar yapılması beklenmektedir.

3600 ek gösterge ve yeni özlük hakları

Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesinin "II-Tazminatlar” kısmının "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan "%40'ına” ibaresi "%120'sine” şeklinde, "%20'sine” ibaresi "%60'ına” şeklinde değiştirilecektir. Bununla birlikte öğretmenlerin özlük haklarında ilave artışlar olacaktır.

Diğer yandan öğretmenlerin pürdikkat bekledikleri 3600 ek gösterge de bu yasayla kesinleşti. Buna göre birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması, diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Son olarak “…aman ben sınavlarla artık uğraşmak istemiyorum…” diyen muallimlerimize de alternatif olarak yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Yüksek lisans yapanlar uzman öğretmenlik, doktora yapanlar ise başöğretmenlik unvanı için öngörülen yazılı sınavlardan muaf tutulacaktır.

Her şeyin en iyisine ziyadesiyle layık olan bütün öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum…

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 03.01.2022)

GÜNDEM