BASINDAN YAZILAR
Çalışanların İşverenleri Tarafından Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar - MuhasebeTR

Çalışanların İşverenleri Tarafından Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren otomatik katılıma ilişkin hükümleri uyarınca, işverenler çalışanlarını Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) dahil etmekle yükümlüdür.

Bu çerçevede işverenler çalışanlarının, özel sektör için prime esas kazançlarının, kamu için ise emeklilik keseneğine esas aylığın en az %3'ünü sisteme aktarırlar.

Çalışanlar bu sistemde dilediği kadar kalma hakkına sahiptir. OKS, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan, 45 yaşını doldurmamış, kamuda veya özel sektörde bir işverene bağlı olarak ücretli çalışanları (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4a ve 4c maddeleri kapsamındaki çalışanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanları) kapsamaktadır.

Otomatik katılım sistemine ilk girişinizde bir defaya mahsus olmak üzere, başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde başlangıç devlet katkısı olarak 1.000 TL ilave devlet katkısı hesaba kaydedilmektedir. Otomatik katılım devlet katkısı hesabın kayıtlı bu tutarların;

-Sistemde en az 3 yıl kalınması halinde %15'ine,

-Sistemde en az 6 yıl kalınması halinde %35'ine,

-Sistemde en az 10 yıl kalınması halinde %60'ına,

-Sigortalının emekli olması, vefat etmesi ya da maluliyeti halinde %100'üne,

Hak kazanılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 23.10.2019 tarihli ve 425871 sayılı Bakanlık Onayı ile işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanların bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilme süresinin 4 yıl olarak yeniden belirlenmesi karar altına alınmıştı.

Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurulu 02.10.2020 Tarih Ve 32 Sayılı Karara istinaden cayma hakkını kullananların yeniden kapsama alınma tarihi 2022 olarak belirlenmişti. Daha önce işverenleri tarafından bireysel emeklilik planına otomatik olarak dâhil edilmiş ancak cayma hakkını kullanan çalışanların 3 yıl içinde emeklilik planına dâhil edilmesi gerekmekteydi.

Bu süre alınan sektör kararları ile birlikte 2022 yılına kadar uzatılmıştı.

Ancak, 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4980 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması hakkında karar alınmıştır.

Yapılan değişikle birlikte yönetmeliğin çalışanların tekrar sisteme dahil edilmesi gerektiğine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İşverenleri tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ancak cayma hakkını kullanan çalışanların tekrar sisteme dahil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 31.12.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM