BASINDAN YAZILAR
Köpek Saldırırsa İş Kazası Sayılır Mı? - MuhasebeTR

Köpek Saldırırsa İş Kazası Sayılır Mı?

Bir fabrikada çalışıyorum. 2 hafta önce, öğle tatilinde fabrikada beslenen köpeklerin saldırısına uğradım ve düşüp yaralandım. İş kazası sayılır mı? D. CAN
5510 sayılı Kanun'un 13. maddesinde hangi olayların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d) Kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.
Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;
Kazanın, yukarıda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi,
Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,
Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekir.
Bu hükümler çerçevesinde bakıldığında maruz kaldığınız saldırı olayının işyeri bahçesinde meydana gelmesi ve bahçenin işyerinden sayılması, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasına tabi bir sigortalı olmanız, olay sonucunda bedenen zarar görmüş olmanız ve bu zarar ile köpek saldırısı arasında bir illiyet bağının bulunması yani zararın köpek saldırısı nedeniyle doğmuş olması nedeniyle iş kazası sayılır.

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 28.12.2021)

GÜNDEM