BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Maaşı 4 Bin TL'ye Yaklaştı! - MuhasebeTR

İşsizlik Maaşı 4 Bin TL'ye Yaklaştı!

HÂLEN ÖDENMEKTE OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında “İşsizlik Maaşı” olarak bilinen İşsizlik Ödeneği verilmektedir. Yeni belirlenen asgari ücret muvacehesinde belirtilen bu ödenek 2022 yılında zamlı olarak ödenecektir. Bu nedenle yılbaşından önce hizmet akdi sona erenler bu zamdan faydalanamayacaktır.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilememektedir.

2021 YILINDA ÖDENEN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için yukarıda örnek olarak 10.000 TL maaşla çalışan işçiye 4000 TL yerine ödeneğin tavanı olan 2.840,28 TL işsizlik ödeneği verilecektir.

YILBAŞINDAN SONRA ÖDENECEK AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

Görüldüğü üzere 2022 yılında yüksek maaş ile çalışan işsizlik maaşı aylık 4 bin TL’ye yaklaşmıştır.

EN FAZLA ÖDENEK ALINABİLECEK SÜRELER

İşsizlik sigortası ile ilgili yararlanma şartları daha fazla sosyal koruma sağlanması amacıyla yapılan çalışmaların sonucu olarak; 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiş, yapılan düzenleme sonucu işsizlik ödeneğine hak kazanma şartları arasında yer alan son 120 gün şartında iyileştirme yapılmıştır. Mevcut düzenlemelerle birlikte bir işçinin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için;

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, 
  • İş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması, 
  • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

Ödenek alınacak süreler sigortalıların kıdemlerine göre değişiklik göstermektedir. Mücbir sebepler dışında başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneğinden düşülmektedir. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün, 
  •  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 240 gün, 
  • 1.080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalıya 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir. 

İşsizlik ödeneği alırken hastalananların durumu

İşsizlik ödeneği alınan sürede hastalık sebebiyle yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin ödenekleri bu durumların başladığı tarih itibarıyla kesilmektedir. Bu ödeneğin bittiği tarihi izleyen gün itibarıyla işsizlik ödeneği tekrar başlatılmaktadır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 27.12.2021)

GÜNDEM