BASINDAN YAZILAR
Hastalık, Analık ve İş Kazası İstirahat Rapor Parası Zamlanacak! - MuhasebeTR

Hastalık, Analık ve İş Kazası İstirahat Rapor Parası Zamlanacak!

Çalışan sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadıkları hâllerde kendilerine halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

SGK mevzuatı gereğince belirtilen hâllerde sigortalılara, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir. Buna göre yeni belirlenen asgari ücret muvacehesinde belirtilen ödenekler de 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yaklaşık %47 zamlı olarak ödenecektir.

HASTALIK RAPOR PARASINDAKİ ARTIŞ

Hastalık hâlinde SGK ilk iki gün için rapor parası vermemektedir. Hastalık hâlinde verilecek (rapor parası) geçici iş göremezlik ödeneği,

  • Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
  •  Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi oranındadır. Bu durumda

ayakta tedavi gören hastalar yatarak tedavi gören hastalara göre daha fazla ödenek almaktadır.

SGK, asgari ücretlilere 2021 yılında 10 günlük hastalık raporu (ilk 2 gün için ödeme yapılmıyor) için en az (yatan) 477,00 TL en çok (ayakta) 636,00 TL arasında ödeme yaparken 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise bu ödemeleri yatan asgari ücretli için 667,20 TL, ayakta tedavi gören asgari ücretli için ise 889,60 TL zamlı olarak ödeyecektir. Bu durumda iş göremezlik ödeneklerine %47’den fazla zam söz konusu olacaktır.

Rapor parası için hâlen çalışıyor olmak ve hastalıktan önce en az 90 gün sigorta priminin bulunması gerekmektedir.

İŞ KAZASI HÂLİNDE HER GÜN İÇİN ÖDEME YAPILIYOR

Çalışanların iş kazalarına maruz kalmaları hâlinde hastalıktan farklı olarak iş göremez kaldıkları her gün için SGK ödeme yapmaktadır.

Ayrıca iş kazasında sigortalının hastalıkta olduğu gibi bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme şartı da yoktur.

İş kazası sonucu geçici iş göremez durumda olan ve asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan bir sigortalının 10 gün rapor alması hâlinde yatarak tedavi görmesi hâlinde 834 TL ayakta tedavi görmüş ise 1.112 TL rapor parası alacaktır.

DOĞUM PARASINDA ARTIŞ

Sigortalı kadının analığı hâlinde, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çalışmadığı her gün için SGK geçici iş göremezlik ödemesi yapmaktadır.

Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ya da 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesine ait günleri de doğum sonuna ilave edilerek geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Bunun için de doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK primi ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca istirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç), istirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması ile doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması şartları da aranmaktadır.

Buna göre asgari ücret dışında başka bir ödeme almayan sigortalı kadının analığı hâlinde tamamen yatarak tedavi görmüş ise 16 hafta için 2021 yılında 5.366 TL ödeme alırken, 01 Ocak 2022 tarihinde itibaren ise 7.506 TL alacaktır.

Ayakta istirahatli kalmış ise bu durumda 2021 yılında 7.155 TL alırken 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise yaklaşık 10.000 TL alacaktır.

Son olarak analık ve hastalık hâllerinde suistimalleri önlemek için bu yıl içinde yapılan değişikliklerle analık ve hastalık hâllerinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 3 ay yerine 12 aydaki prime esas kazançlar üzerinden hesaplama yapılmaya başlandığını hatırlatalım.

   ***

“Hayat her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır.” Stephen Hawking

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 20.12.2021)

GÜNDEM