BASINDAN YAZILAR
Doların Artmasına Ne Zaman Tepki Gösterilmez - MuhasebeTR

Doların Artmasına Ne Zaman Tepki Gösterilmez

Ekonomi yönetiminin liyakatli kadrolardan oluştuğunun ve kararların sağlam temeller üzerine alındığına milletimiz inandığı zaman.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahayı bilmiyor algısının kırıldığı ve ekonomik gelişmeleri çok iyi bildiğinin insanlar tarafından hissedildiği zaman.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarayda keyif çattığı algısı yerine, mütevazı hayat yaşadığının ve güvenlik önlemlerinin lüks olarak algılandığı kamuoyuna anlatıldığı zaman.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istişareye kapalı olmadığının ve ekonominin tüm gerekli paydaşlarla uzun toplantılar yaptığının hissedildiği zaman.

Merkez Bankası başkanı başta olmak üzere ekonomi yönetimlerinin sözlerinin kamuoyunda ağırlığının arttığı ve sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak edilmediği zaman.

Merkez Bankası başkanı ve ekonomi yönetimlerinin doğru olduğuna inandıkları kararları hayata geçirebileceğine yönelik inancın arttığı ve atılan adımlardan memnun olduklarına yönelik inancın oluştuğu zaman.

Sanki tüm ekonomistlerin muhalif görüşte olduğu ve uygulanan ekonomik modelin sadece azınlık bir grup tarafından kabul edildiğine yönelik inancın kırıldığı zaman.

Muhalif görüşlü ekonomistlerin kamuoyunda karşılık bulan eleştirilerini mantıklı biçimde çürüten iktidar yanlısı ekonomistlerin ekranlarda fazlaca boy gösterdiği zaman.

Artan dolar kurunun etkilerinin kamuoyuna net biçimde anlatıldığı; ancak ekonominin tek göstergesinin dolar kuru olmadığı izah edildiği zaman.

Doların artışının getirdiği fayda ve zararların hükümetin detaylarıyla bildiğinin ve bunun zararlı etkilerini azaltacak B, C, D planlarının olduğunun kamuoyunca hissedildiği zaman.

Uygulanan politikanın kısa sürede zararlı ancak uzun sürede yararlı olduğunun milletçe kabul edildiği zaman.

Enflasyonun sadece milletin sırtına yük olmadığı ve ülkeyi yönetenlerin de aynı oranda bu işten etkilendiğinin herkesçe hissedildiği zaman.

Yeni ekonomik model ile zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmayacağının insanlarca kabul edildiği zaman.

Ayın sonunu zor getiren vatandaşın durumundan devletin haberdar olduğu ve eskiden olduğu gibi sosyal desteklerin devam edeceğinin hissedildiği zaman.

Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz doğalgazından hak ettiği payı aldığı zaman dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi olacağının hissedildiği zaman.

Doğalgazı almak ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör devletine karşı mücadele etmenin ekonomik bedeller ödettiği anlatıldığı zaman.

Suriye, Irak, Libya gibi farklı coğrafyalarda mücadele edilmesinin mutlaka atılması gereken adımlar olduğu anlatıldığı zaman.

Suriyeliler yüzünden ekonominin kötü olmadığı aksine işgücü olarak ekonomiye fayda sağladığının milletimizce hissedildiği zaman;

Milletimiz dolara enflasyona ses çıkarmaz. Nitekim biz hamile eşini geride bırakıp bir hoşaf ile savaşmaya giden bir neslin evlatlarıyız. Buradaki en önemli husus güven… Vatandaşın devletine olan güvenini her daim diri tutmalıyız.

(Kaynak: Fatih Acar / Olay | 20.12.2021)

GÜNDEM