BASINDAN YAZILAR
Emekliler İntibak Müjdesi Bekliyor! - MuhasebeTR

Emekliler İntibak Müjdesi Bekliyor!

Emekli okuyucularımız, peş peşe gelen zamlarla birlikte bugünlerde gazetemize yoğun bir şekilde emeklilik intibakının ne zaman tamamlanacağını, bu konuyu gündeme getirmemizi talep etmektedir.

Bilindiği üzere daha önceden çıkarılan “Torba Kanun”la emekli aylıklarının yeniden hesaplanması amacıyla 2012 yılında yasal değişiklik yapılmış ve 2013/Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe konmuştu. Ancak 2000 yılı sonrası emekli aylıklarına ilişkin henüz bir düzenleme yapılmamıştır.

TBMM’ye intikal eden yeni Torba Kanunla birlikte 2000 yılından sonra emekli olan çok sayıda emekli okuyucumuz büyük heyecan içinde kendileriyle ilgili bir düzenleme bulunup bulunmadığını merak etmekte ve hükûmetten gelecek müjdeyi beklemektedir.

Hemen belirtelim TBMM’de bulunan ‘Torba Kanun’da emeklilerin intibakı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak mezkur kanun görüşmeleri devam ettiğinden sonradan bu konuda teklif verilmesi ihtimal dâhilindedir.

2000 yılı sonrasında emekli olanların intibakı ile ilgili verilen Kanun Teklifleri ise muhalefet milletvekilleri tarafından verildiğinden mevcut sayısal çoğunluk nedeniyle yasalaşması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle bazı yazılı ve görsel medyada yer alan intibak yasasının çıkacağı yönündeki haberlerin gerçekleşmesi şimdilik mümkün görünmemektedir.

EMEKLİLİK İNTİBAK GEREKÇELERİ

 2000 yılı sonrası aylık bağlama sisteminde aylıklar; sigortalının tüm hizmet süresindeki prime esas kazançlarının tahsis talep yılına Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı ile güncellenerek taşınması suretiyle bulunan kazançlar toplamının, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama günlük kazancının aylık değerinin, yine sigortalının toplam prim ödeme gün sayısına göre bulunan aylık bağlama oranı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Bağlanmış aylıkların artırılması ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları endeksindeki artış oranına bağlanmıştır.

2000 yılından önce hizmeti bulunup, 2000 yılından sonra aylık talebinde bulunanlara ise 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesi uyarınca karma sisteme (gösterge sistemi ile 4447 s. Kanunla getirilen sistemin birleşimi) göre aylık hesaplanmaktadır. 2000 yılı ve sonrası aylık hesaplama sistemleri ise iki grupta incelenmektedir;

  • 01/01/2000-1/10/2008 tarihleri arası emekliler,
  • 01/10/2008 tarihi sonrası emekliler.

Aylıkların farklılaşmasının ve farklı emekli gruplarının ortaya çıkmasının temelinde, aylık bağlama sisteminin parametreleri üzerinde yapılan değişiklikler yatmaktadır.

Ev hanımları, esnaf ve sanatkârlar, emekliler, uzman erbaşlar, sağlık çalışanları, memur anneler, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeliler, işçiler, memurlar ve diğer çalışan okurlarımız bizlere iletmekte olduğunuz tüm soru ve sorunlarınızı daha önceden olduğu gibi tekrar yeri ve zamanı geldiğinde gündeme getirmeye devam ediyoruz…

NEREDEN DESTEK ALABİLİRİM?

“Eşim vefat etti. Geriye bir sürü borcu kaldı. Elektrik faturalarını bile ödeyemiyorum. Benim hiç ödeyecek durumum yoktur. Lütfen çare olun bir yol gösterin." Hatice D.

Hatice Hanım, eşi vefat eden kadınlara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eşi vefat eden kadınlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlardan faydalanmak için bulunduğunuz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunabilirsiniz.

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİLİKTE ALACAĞIMIZ MAAŞ DÜŞER Mİ?

“İsa Ağabey, bir kamu kurumunda emekli sandığına tabi memur olarak çalışıyoruz. Bizim de çalıştıkça emekli maaşımız azalır mı?” Ferman N.

Ferman Bey, Emekli Sandığına tabi memurlara emeklilik aylığı bağlama esasları diğer çalışanlardan tamamen farklıdır. Keza memurların maaş bağlamasında; aylık göstergeler, ek göstergeler, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı ve yürürlükte bulunan memur maaş katsayı esas alınmak suretiyle hesap edilen “emekli aylığı bağlanmasına esas aylık” tutarının, 25 yıl için %75’i, fazla her tam yıl için %1 fazlası dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kısaca memurun fazla çalışması her yönden lehinedir.

   ***

"Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez. Sadece, bugünün gücünü tüketir." A.J. CRONİN

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 13.12.2021)

GÜNDEM