BASINDAN YAZILAR
Yeni reformla Şehit ve Gaziler'e iyileştirme var! / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Yeni reformla Şehit ve Gaziler'e iyileştirme var! / Erdal Aydın

Sosyal Güvenlik Reformu adıyla bilinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni dönemde şehit ve gaziler ile ilgili olarak yapılan iyileştirmelerden bazıları hakkında okuyucularıma bilgi vermek istiyorum.
- Harp malulleri ile terörle mücadele ve nakdi tazminat kapsamında aylık alan vazife malullerinin SSK veya BağKur'a tabi çalışmaları halinde aylıkları kesilmeksizin haklarında kısa vadeli sigorta kolları zorunlu (yüzde 1 ila yüzde 6,5 oranında), uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise yüzde 21 ila yüzde 26,5 oranında prim alınacaktır.
- Yalnızca Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü aylığı alanların Emekli Sandığı'na tabi çalışmaları halinde aylıkları kesilmeyecektir. Reform Kanunu'nun yürürlüğünden önce bu şekilde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlerin ise aylıkları ödenecektir.
- Diğer vazife malullerinin SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışması halinde kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kollarına (yüzde 21 ila yüzde 26,5) veya sosyal güvenlik destek primine tabi olmak istemeleri durumunda BağKur'a tabi çalışmalarda yüzde 12, kademeli yüzde 15, SSK'ya tabi çalışmaları halinde yüzde 31 ila yüzde 36,5 oranında destek primi uygulanacak, ancak bu kişilerin Emekli Sandığı'na tabi olmaları halinde aylıkları kesilecektir.
- Terörle mücadeleden dolayı vazife malullüğü aylığı bağlananların Emekli Sandığı'na tabi aylıkları kesilmekte iken, yapılan düzenleme ile görev aylıkları ile beraber emsali vazife malullüğü aylığını da almaları sağlanmıştır. Ayrıca ücretsiz seyahat kartı, ek ödeme (tütün ikramiyesi) ile çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı verilmesi imkanı da sağlanmıştır.
- 3713 sayılı kanuna göre aylık bağlanmış malile aynı kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler için herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.
- Şehit ve gazi çocuklarına her yıl için ödenmekte olan eğitim ve öğretim yardımı (ilköğretim için 618, ortaöğretim 927, yüksek öğrenim 1.237 YTL) 5510 sayılı kanunla yüzde 25 oranında artırılmaktadır.
- Disiplin affından yararlananlara açıkta geçen süreler için borçlanma hakkı geliyor.
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 4. maddesi ile personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Disiplin Affı Kanunu uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanlara reformun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerekiyor.
- Bu süre içinde başvuranların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki prim veya kesenek ödenmemiş süreleri istekleri halinde, borçlanabilecek.
- Doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından eşit taksitlerle veya defaten ödenmesi mümkün olacak.
Borçlanmadan yararlanmak isteyenlere bizden hatırlatması.

(Takvim Gazetesi | 15.08.2008)

GÜNDEM