BASINDAN YAZILAR
GSS Prim Borcunu Sıfırlama Fırsatını Kaçırmayın! - MuhasebeTR

GSS Prim Borcunu Sıfırlama Fırsatını Kaçırmayın!

18 yaşından küçük olanlar hariç olmak üzere, sigortalı olarak çalışmayan, emekli ya da GSS'li anne, baba veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alamayanlar 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar.

Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini (bugün için 1.192,50 lira) aşıyorsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 107,33 lira) genel sağlık sigortası primi ödemek zorundalar. Aşmıyor ise primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor. Bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

Kamuoyunda borç yapılandırma yasası olarak tanımlanan 7326 sayılı Kanun, gelir testine girmemiş GSS'lilere gelir testine başvurup, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre belirlenmesi fırsatı sunuyor.

BAŞVURU İÇİN SON BİR HAFTA

Fırsattan yararlanmak için son bir haftalık süre bugün başlıyor. Zira gelir testi için başvuru süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor.

Yasal düzenlemeye göre, 9 Haziran 2021 tarihinden önce 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 60/g maddesi kapsamında GSS tescili yapılmış olup, gelir testine hiç başvurmamış olanlar, kendilerine genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi için başvurabilecekler. Başvuru, ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak.

Gelir testi sonucu her türlü gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 liradan) az olması halinde tahakkuk ettirilen GSS prim borçları tescil tarihi itibarıyla silinecek ve borçtan kurtulacaklar. 

Bundan sonraki süreçte, sigortalı olarak çalışmadıkları ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadıkları sürece primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık yardımı alacaklar.

Örneğin, 26 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un 60/g maddesi kapsamında SGK tarafından GSS tescili yapılan ve 18 Ekim 2016 tarihinde bir aylık süre içerisinde gelir testine müracaat etmesine dair tebligat yapıldığı halde gelir testine hiç müracaat etmemiş olan genel sağlık sigortalısı, 30 Kasım 2021 tarihine kadar ikametinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurabilecek.

Gelir testi sonucu, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespiti halinde, GSS tescil kayıtları ilk tescil tarihi olan 26 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunu'nun 60/c-1 maddesi kapsamında güncellenecek. Yani 26 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen GSS prim borçları silinecek. Sigortalı olarak çalışmadıkları ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadıkları sürece GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Gelir testine göre aile içindeki ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu için tahakkuk ettirilen GSS prim borçları silinmeyenlerin ise, 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ait GSS prim borçlarının anaparasını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme cezası ve faizlerinden kurtulmaları mümkün.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 23.11.2021)

GÜNDEM