BASINDAN YAZILAR
Sisteme Sonradan Düşen Raporların Bildirim Süresi Farklı - MuhasebeTR

Sisteme Sonradan Düşen Raporların Bildirim Süresi Farklı

17/7/2021- 20/7/2021 tarihleri arasındaki istirahatli olan bir çalışanımızın raporu sisteme 25/10/2021 tarihinde düşmüş, işçi raporlu olduğunu söylemeyince 30 gün bildirdik ve çalışmadı bildirimini de yapmadık, ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Ahmet Kağan T.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40/9. fıkrasında raporlu işçilerin çalışıp çalışmadıklarına dair bildirimlerinin istirahatin sona erdiği aya ait MUHSGK’nın verileceği süre içinde yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Yönetmelikte yer alan bu açıklamalara ilave olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 2016/21 sayılı Genelgede, kağıt ortamında düzenlenen raporların ilgili memur tarafından e-Ödenek manuel rapor kayıt giriş ekranından kaydedildikten sonra işverenlerce görüntülenebildiği, bu nitelikteki raporlarla ilgili çalıştı/çalışmadı bildirimlerinin “işveren ekranına düştüğü tarihin içinde bulunduğu aya ait APHB/MUHSGK verilme süresine kadar” yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, 17/7/2021- 20/7/2021 tarihleri arasında raporlu olan ve söz konusu raporu sisteme 25/10/2021 tarihinde düşmüş olan sigortalınızın raporlu olduğu sürede çalışmış ise “çalıştı” bildirimini; çalışmamış ise “çalışmadı” bildirimini 2021/10. aya ait MUHSGK’nın gönderilmesi gereken süre içinde (26/11/2021 tarihine kadar) ve “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” uygulamasından yapmanız halinde herhangi bir ceza ile karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

Aksi halde, yani sisteme 25/10/2021 tarihinde düşen raporla ilgili çalıştı/çalışmadı bildirimini 26/11/2021 tarihine kadar yapmadığınız takdirde idari para cezasıyla karşılaşırsınız.

7103 teşvikinde işten ayrılan sigortalılar hesaba dahil edilir mi?

11/10/2021 tarihinde bir sigortalımız işten ayrıldı, 15/10/2021 tarihinde yeni bir sigortalı işe aldık, ilk defa 27103 teşvikinden yararlanacağız, 27103 ortalamasını sistem 4 olarak gösterdi. 10. ayda işten ayrılan sigortalıyla birlikte toplam 5 sigortalı bildireceğim. 27103 teşvikinden yararlanırken işten çıkan sigortalıyı da hesaba dahil edebilir miyim? Hakan T.

4447/Geçici 19. maddede yer alan 17103/27103 teşvikinden yararlanılabilmesi için aranılan şartlardan biri de yeni işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında SGK’ya bildirilmiş sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmasıdır.

Prim teşvikinden yararlanılacak olan ayda kapsama giren sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığına bakılırken, yeni işe alınan sigortalıların yanı sıra işten ayrılmış sigortalılar da hesaba dahil edilmektedir.

Haliyle 2021/10. ayda yeni işe alınan ve 27103 ortalaması 4 olan işçinin, ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığına bakılırken işten ayrılan sigortalı da hesaba dahil edilmektedir. Bu durumda işten ayrılan sigortalıyla birlikte toplam 5 sigortalınız olduğu için 2021/10. ayda yeni işe alınan sigortalıdan dolayı 27103 teşvikinden yararlanabilirsiniz. Ancak yeni bir sigortalı alınmadığı takdirde 2021/11. aydan itibaren toplamda 4 sigortalınız kalacağı için 2021/11. aydan itibaren 27103 teşvikinden yararlanmanız mümkün olamayacaktır.

KÇÖ’den yararlanmış işçi istifa etse bile, işsizlik maaşı alabilir

Doğum sonrası analık izninin bitiminin ardından istifa edeceğim. 2020 yılında 3 ay KÇÖ’den yararlandım. İstifa ettiğim takdirde işsizlik maaşı alabileceğim söyleniyor. Doğru mudur? Fatma K.

Normal şartlarda kendi istek veya kusuru nedeniyle işten ayrılan sigortalılara işsizlik maaşı verilmemektedir. Bu kuralın tek istisnası kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış sigortalılarla ilgili uygulamadır.

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 7/8. fıkrasında yer alan düzenlemelere istinaden İŞKUR tarafından yayımlanan 2020/1 sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinde; “4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre KÇÖ’ye hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında İÖ’ye hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle sistem arka planında ilgililer adına oluşturulacak veya daha önce oluşturulmuş İÖ hak sahipliği üzerinden KÇÖ ödemesi yapılmaktadır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, KÇÖ’den yararlanmış olan sigortalılar işten kendi istek veya kusuru nedeniyle ayrılmış olsalar bile işsizlik maaşından yararlanabilirler. Ancak bu vatandaşların işsizlik maaşı alabilmeleri için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son gün 120 gün hizmet akdinin devam ediyor olması ve son üç yıl içinde adlarına en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirimi yapılmış olması gerekiyor.

Haliyle KÇÖ’den yararlanmaya başladığınız tarihte 120/600 gün şartlarını sağlamış iseniz istifa etseniz bile İŞKUR’a başvurduğunuz takdirde işsizlik maaşından yararlanabilirsiniz.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 19.11.2021)

GÜNDEM