BASINDAN YAZILAR
Dilekçeyle Mi Yoksa Re’sen Emeklilik Mi Avantajlı? - MuhasebeTR

Dilekçeyle Mi Yoksa Re’sen Emeklilik Mi Avantajlı?

Devlet okulunda öğretmenim. 7 Haziran 2022 tarihinde yaştan dolayı (65 yaş) emekli olacağım. Sorum şu olacak; Emeklilik için dilekçe verip emekli olmak mı yoksa hiç dilekçe vermeden re'sen emekli olmak mı avantajlıdır? F. Aydemir

Emekli aylığı açısından, emeklilik için dilekçe verip emekli olmak ile hiç dilekçe vermeden yaş haddi sebebiyle re'sen emekli olmak arasında herhangi bir avantaj ya da dezavantaj söz konusu değil. Emekli ikramiyesi açısından ise durum farklı.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesine göre, yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda artış meydana gelirse, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle hesaplanacak ikramiye farkı ödenir. Aylığa hak kazanılan tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da ayrıca ödenir.

Yasanın tanıdığı bu haktan (ikramiye avantajından) yararlanabilmeniz için emeklilik talebinde bulunmamalısınız. Aksi halde emeklilik işleminiz, talebiniz üzerine başlatılır ve istekle emekli sayılırsınız. Bu durumda da ikramiye farkı alamazsınız.

Ancak “07.06.2022 tarihinde 65 yaşımı doldurduğumda yaş haddinden re'sen emekliye sevk edileceğimden, işlemlere esas olmak üzere banka ve hesap bilgilerim aşağıdadır..” şeklinde bir dilekçe verebilirsiniz. Böylece yaş haddinden re'sen emekliye sevk edilmek üzere işlemlerinizin başlatılması için kurumunuzu uyarmış olursunuz.

Tazminatımı alarak işten ayrılabilir miyim?

Sigorta başlangıcım 2004 Nisan. 2007 Şubat ayından buyana yedek parça danışmanı olarak aynı işyerinde çalışıyorum. 2015 yılında bel fıtığından ameliyat oldum ve hâlâ yedek parça deposunda çalışmaktayım. Çalışma yerimin değiştirilmesi için insan kaynakları ile görüştüm, hatta mail attım sağlık nedenleri ile görev değişikliği için, fakat hiçbir cevap gelmedi. Tazminatımı alarak işten ayrılabilir miyim? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Mehmet Ali D.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinin (I-a) bendine göre, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Yaptığınız işin sağlığınız veya yaşayışınız için tehlike arz ettiğini sağlık kurulu ya da en azından uzman doktor raporu ile belgelendirebilirseniz, sizin de bu hakkı kullanmanız ve kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılmanız mümkün olabilir.

Bunun için, alacağınız sağlık raporu ile birlikte noter aracılığıyla göndereceğiniz ihtarnameyle, sağlık nedenleriyle durumunuza uygun bir pozisyonda görevlendirilmenizi talep edip, aksi halde İş Kanunu'nun ilgili hükmüne göre iş sözleşmenizi feshedeceğinizi ihtar edebilirsiniz. Talebinizin karşılanmaması durumunda da sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilir ve işten ayrılabilirsiniz.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 08.11.2021)

GÜNDEM