BASINDAN YAZILAR
Key için itiraz edecekseniz! / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Key için itiraz edecekseniz! / Erdal Aydın

Key ödemelerine ilşkin Emlak konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
tarafından açıklanan listede ismi yer almayanlardan konut edindirme yardımına müstehak olduğunu veya açıklanan tutardan daha fazla olması gerektiğini ileri sürenler ile açıklanan listede isimleri olanlarla birlikte T.C. kimlik numarası bulunmayanların müracaatlar için;
- 1987-1995 yılları arasında SSK'lı iseniz;
1987-1995 yılları arasında 506 sayılı kanuna tabi sigortalı olarak çalışmakta iken, adlarına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilenler, çalıştıkları işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir.
- SSK emeklisi iseniz;
SSK emeklisi iken, konut edindirme yardımından yararlanmak için kuruma başvuruda bulunarak adlarına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilenler, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'na yazılı müracaat edeceklerdir.
- Kimlik numarası bulunmayan SSK'lı ve emekliler;
506 sayılı kanuna tabi sigortalılar ile SSK emeklilerinden T.C. kimlik numarası bulunmayanlar, sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yazılı müracaat edeceklerdir.
- 1987-1995 yılları arasındaki memurlar;
1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış olduğu kurumlarına yazılı bir şekilde müracaat edeceklerdir.
- Memur emeklileri;
Memur emeklisi iken, konut edindirme yardımından yararlanmak için T.C. Emekli Sandığı'na müracaatta bulunarak adlarına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilenler, sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri aracılığıyla ya da doğrudan Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan kamu görevlileri, Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na yazılı müracaat edeceklerdir.
- Banka, sigorta ve borsalarda çalışanlar ise;
506 sayılı kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan kişiler, çalışmış oldukları ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak müracaat edeceklerdir.
- Ne zamana kadar başvurulabilecek?
27/07/2008 ila 27/10/2008 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.
- Yıllık izinde babası ölen memura mazeret izni verilir mi?
Sayın hocam; 1 ay önce yıllık izinde iken babam vefat etti. Babamın vefat etmesini kurumuma bildirdim. "Mazeret izninden yararlanmak istiyorum" diye faks çektim. Ancak iznim bitip işe geldiğimde 5 günlük mazeret iznimin süresini yıllık izne eklememişler. Sorduğumda "Yıllık izinde olduğunuz için mazeret izninden yararlanamazsınız" diye açıklamada bulunuyor insan kaynakları birimi. Sizce yapılan işlem doğru mu? Bilgi vermenizi önemle rica ediyorum.
G.D/Ankara
Sevgili okurum. Öncelikle başınız sağolsun. Devlet Memurları Kanunu'na göre memurun isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verileceği düzenlenmiş bulunmaktadır. Yıllık izinde babası vefat eden memura talebi halinde 5 gün izin verilmesi kanunun amir hükmüdür.
Yapılması gereken, talebiniz çerçevesinde 5 günlük mazeret iznine tekabül eden 5 günlük izin süresini yıllık izin sürenize eklenmesidir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 13.08.2008)

GÜNDEM