BASINDAN YAZILAR
Teknoloji Bölgeleri İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma - MuhasebeTR

Teknoloji Bölgeleri İle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Pandemi ile birlikte çalışma hayatımızda uzaktan çalışma girdi ve birçok işletme uzaktan çalışma veya hibrit çalışmaya geçti. Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bölge ve merkez dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022'ye kadar yüzde 50 olarak uygulanmasına ilişkin 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17 Ekim 2021 Tarihli ve 31631 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre;

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile,

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında,

Yer alan gelir stopaj teşvikine konu edilmesine imkan bulunan bölge ve merkezler dışında geçen çalışma süreleri 31/12/2022 tarihine kadar yüzde 50 olarak belirlenmiştir.

****

Yemek kartlarında KDV oranı
Bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (ayni yardımlar) ile sağlanan ve para ile ifade edilen her türlü menfaat ücret kapsamına girmektedir. Pek çok ülke uygulamasında çalışanlara yönelik indirim ve istisnalar yer almaktadır.

Yemek bedeli istisnasının uygulanmasında aşağıdaki şartlara riayet edilmesi gerekir:

- Yemek istisna bedeli sadece çalışılan günler için uygulanır.

- Her yıl belirlenen yemek istisna bedeli tutarını aşamaz. Aştığı noktada sadece o fark kadar tutardan vergilendirilir.

- Yemek bedeli istisnası kapsamındaki ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan veya buna aracılık edenlere işveren tarafından ödenmesi ve faturanın da işveren adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Ücret olarak vergilendirilmeyecek yemek istisna bedeli her yıl belirlenen istisna bedeline ilgili dönemde geçerli KDV tutarının eklenmesi suretiyle bulunan tutardır.

Örneğin 2021 yılı için yemek hizmetinde KDV oranı geçici olarak %8’den %1’de düşürülmüştü. KDV oranının %1 olduğu dönem için istisna tutarı KDV dahil tutar olan 25,25 TL olarak uygulanmaktaydı. KDV oranının 01/10/2021 tarihinden itibaren tekrar %8 olması nedeniyle istisna bedeli 27,00 TL olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla her yıl açıklanan yemek istisna bedeline geçerli KDV oranına göre hesaplanan KDV tutarı da eklenecektir.

Bilindiği üzere %8 olan KDV oranı, 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile %1’e indirilmişti. Yemekteki KDV oranı en son 30 Eylül 2021 tarihine kadar yüzde bir (%1) olarak uygulanmıştı.

Ancak 01/10/2021 tarihinde uygulama sona ermiş olup, bu tarihten itibaren Katma Değer Vergisi oranı yüzde sekiz (%8) olarak uygulanacaktır.

Dolayısıyla 01/10/2021 tarihinden itibaren yemek kartlarına (Metropol, Ticket Edenred, Multinet vb.) uygulanan vergi istisna bedeli Katma Değer Vergisi dahil olarak 27 TL’ye çıkmıştır.

(Kaynak: Resul Kurt / Dünya Gazetesi | 22.10.2021)

GÜNDEM