BASINDAN YAZILAR
Primini devlet ödesin sen aylığı al, parasını devlet ödesin sen TV al / Ali Tezel - MuhasebeTR

Primini devlet ödesin sen aylığı al, parasını devlet ödesin sen TV al / Ali Tezel

 

 

Ne ilginç ülkeyiz, primini zamanında ödeyenlerin aptal yerine konduğu, görevini yerine getirmeyenlerin hep kârlı çıktığı, üçkağıtçıların el üstünde tutulup, görevinden bile fazlasını yapanların ise soruşturulduğu bir yer olduk.

1996 yılında İstanbul’a müfettiş olarak geldiğimde Tuzla’da bir tersaneyi denetliyordum, karşıma da bir avukat muhatap olarak gelmişti. (Avukatlar SSK’ya kendileri Topluluk Sigortası ile prim ödeyerek emekli olurlar.) İşimiz bitip sohbete başladığımızda avukat bey, “Ali Bey ben SSK’dan emekli oldum ama SSK bana aylık vermiyor” dedi. Ben de olur mu öyle şey ne diyorlar peki diye sorunca, “borcunuzu ödemeden aylık vermeyiz” diyorlar dedi. Ne kadar borcunuz var deyince de, “Ben 30 yıllık avukatım ama bir kuruş prim ödemedim. Fakat sürem doldu şimdi SSK bana aylık bağlasın, borcum bitinceye kadar borcumdan düşsün, borç bitince aylığı bana vermeye başlasın” demişti de gülmüştüm. Gülmem hataymış şimdi bu istenilenler gerçekleşmeye başladı hem de avukatın istediğinden bile daha fazlasını veriyorlar, emekli aylığının yarısını banka yarısını da borçlu alıyor.

Kamu bankaları borcunuzu ödüyor

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum kamu bankaları bas bas bağırıyor,”Bağ-Kur borcunuzu biz ödeyelim siz emekli olun” diyorlar. Bağ-Kur (SGK) devletin kurumu öte yandan kredi veren bankalar da devletin kurumu, siz Bağ-Kur’lu olarak hiç prim ödemiyorsunuz, borcunuzun tümünü devletin bankası, devletin Bağ-Kur’una ödüyor, siz emekli aylığı sahibi oluyorsunuz. Bağlanan aylığın yarısı sizin oluyor yarısı da borç bitinceye kadar kamu bankasının oluyor. Bankanın borcu bitince de bütün emekli aylığının tamamı sizin oluyor. Ne güzel değil mi? Hani sosyal güvenlik, hani biriktirme hani primini zamanında ödeyenin farkı, hani adalet, hani kalkınma?

Kredisi devletten TV’niz de olabilir

Öte yandan bakıyorsunuz devletin TMSF’nin elindeki gazete ve TV bir işadamı tarafından satın alınıyor ama cebinden hiç para çıkmadan, bir devlet bankasından verilen kredi TMSF’ye ödeniyor. Bilseydim ben de ihaleye girerdim ben de TV ve gazete sahibi olurdum.

 

 


 


SSK, Bağ-Kur sağlık karnesi yok, SGK sağlık karnesi var

1981 yılında işkazası geçirdim ve SSK’dan sürekli iş görmezlik maaşı bağlandı sağlık karnesi verildi.1983 yılında işyerimi açtım 1989 yılında kapattım. Bağ-Kur primlerimi ödedim. Kapatmayı Bağ-Kur’a bildirmediğim için son aftan yararlandım geriye dönük borçlandım borcumu yapılandırdım işlemlerim bitti. Sorum şu, sigortadan aldığım sürekli görmezlik maaşım kesilir mi elimdeki sigortanın sağlık karnesi ne olacak? Bağ-Kur’dan sağlık karnesi verilecekse sigortanınki iptal edilecek mi? Bu soruların cevabını Bağ-Kur ve SSK yetkililerinden alamadım. Muzaffer Seken

SSK yüzde 10’dan fazla oranlı işkazası raporu olanlara (sürekli işgöremezlik) geliri bağlar ve sağlık karnesi verir bu karne, ister çalışın ister çalışmayın ömür boyunca kullanılabilinir, ister çalışın ister çalışmayın ömür boyunca geliriniz de kesilmez. Öte yandan, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre, “c) Kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar...” Bağ-Kur’a normal prim ödeyemezler. İşte burada eksik verdiğiniz bilgiye göre şayet sürekli tam işgöremezlik oranına (Yüzde 100) sahipseniz Bağ-Kur’a normal prim ödeyemezdiniz, emekliler gibi SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödemeniz gerekirdi ve SSK’nın verdiği sağlık karnesini kullanmanızda ise sakınca olmazdı. Öte yandan, sürekli işgöremezlik oranınız yüzde 100’den az ise (vergi mükellefi-şirket ortağı veya oda-dernek üyesi olmak şartıyla) Bağ-Kur’a normal prim ödemeniz yasal ve doğrudur, Bağ-Kur’a normal prim öderken de SSK’dan aldığınız sağlık karnesini kullanmanızda da bir sakınca olmaz.

Bu arada biliyorsunuz 24.11.2006 gününden beridir SSK,Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılmış ve yerine SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kurulmuştur. Bu nedenle SSK’nın sağlık karnesi, Bağ-Kur’un sağlık karnesi diye bir şey de artık yok. Bir müddet sonra da 1 Ekim 2008 günü de GSS (Genel Sağlık Sigortası) başlayınca her şey tamamen eşitlenecek.

Son olarak, Bağ-Kur’a geriye doğru prim ödeyebilmek (Borçlarınızı yapılandırmak) için vergi kaydı-şirket ortaklığı olması şarttır. İşyerinizi 1989 yılında kapattığınızda vergi ve dernek-oda kaydınızı da kapattırmışsanız, Bağ-Kur affından yararlanamazdınız, ödedikleriniz de geçerli değildir. Yani yapılandırmanız bir işe yaramayabilir. Bu konuyu netliğe kavuşturmak için Bağ-Kur’a eski adıyla İB yeni adıyla Sigortalılık Formu doldurtup veriniz.

 

 

 


 


KEY’in son itiraz günü ne?

5664 sayılı Kanun gereğince açıklanan KEY listelerine 3 ay içinde itiraz edilebiliyor. KEY ödeme listeleri bilindiği üzere 27 Temmuz 2008 günü Resmi Gazete’de yayınlandı ve Başbakanlığın web sayfasına göre “27 Temmuz 2008 Tarihli ve 26949 Sayılı Resmî Gazete - MÜKERRER” sayılı gazetesinde - 22/5/2007 Tarihli ve 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14/8/2007 Tarihli ve 26613 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre Tespit Edilen Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi Tebliği” olarak görüldü. Öte yandan, sadece 3 adet basılan bu gazetenin görüntüsünde ise tarih de farklı sayı da listelere baktıysanız görürsünüz, “28 Temmuz 2008 - Sayı : 26950 (Mükerrer) RESMİ GAZETE...”. Bu arada internet üzerinden Mükerrer sayılı gazetelere bakarsanız 26950 sayılı gazetenin mükerreri ise yok. Yani Başbakanlık basımevi de KEY’de çuvallamış, işte bu durumda KEY’e son itiraz günü 27 Ekim mi yoksa 28 Ekim mi olduğu konusunda Başbakanlığın açıklama yapması gerekir.

 

 

 

 


 


İltica da etseniz aylığınız devam eder

1973 doğumluyum, iş kazası sonucu felç oldum. 1992’den beridir SSK’dan emekli maşı alıyorum. Şimdi yurtdışına gidip İngiltere’ye iltica yapmak istiyorum, eğer iltica talebim kabul olursa buradaki SSK maaşım kesilir mi? A. Gedik

 

 

 

 

  • İş kazası sonrası SSK size, öncelikle kaybettiğiniz kazanma gücü oranı kadar sürekli işgöremezlik geliri bağlamıştır, oranınız yüzde 60’tan fazla ise sürekli işgöremezlik gelirinin yanında bir de maluliyet aylığı da bağlamıştır. İster gelir olsun ister aylık veya her ikisi birlikte olsun vefat edinceye kadar alırsınız, ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun, ister İngiltere vatandaşı veya vatansız (Haymatlos) bu aylıkları alırsınız.
     


    Doğum sürelerinizi 1 Ekim’den sonra borçlanabilirsiniz

    Sİze bir sorum olacak doğumda geçen sürede sigortadan düştüm 2001 yılında ve daha sonra işten ayrıldım ve sorun bu hamilelik süresinin primlerini gün kazanmak için kendim ödeyebilir miyim? Bilge Büyükkara
  • 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesine göre; “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri” borçlanma imkanı gelecek. İşte, 5510 sayılı kanun 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girebilirse, doğum nedeniyle işe gidemediğiniz süreden en fazla 2 yıllık tutar da borçlanma yapabileceksiniz ve prim ödeme gün sayısını artırabileceksiniz.

 

 

(Akşam Gazetesi | 12.08.2008)

GÜNDEM