BASINDAN YAZILAR
Hem Eşten Hem Babadan Aylığa Hak Kazanılması - MuhasebeTR

Hem Eşten Hem Babadan Aylığa Hak Kazanılması

Dedem 2003 yılında SSK emeklisi olarak vefat etti. Annem evli olduğu için dedemden maaş alamadı. Şimdi 2021 yılında da babam Bağ-Kur emeklisi olarak vefat etti. Annem hem babamdan dul maaşı hem de dedemden yetim maaşı alabilir mi? İlkay Dede

2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalının/emeklinin hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklik öncesinde sigortalının/emeklinin ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanırken, yapılan değişiklik sonrasında hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümleri uygulanıyor.

Bu bağlamda, 2008/Ekim aybaşından önce ölen sigortalının/emeklinin hak sahiplerine 2008/Ekim ay başından sonraki süreler için ölüm gelir/aylığı bağlanmasında 5510 sayılı SSGSS Kanunu hükümleri uygulanıyor. 2008/Ekim aybaşından sonra vefat eden eşinden dolayı yetim aylığına hak kazanan eşe, ölüm tarihi 2008/Ekim ayından önce veya sonra olan babasından/annesinden dolayı 5 Aralık 2017 tarihinden sonra yetim aylığı bağlanması talebinde bulunduğunda 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesine göre değerlendirme yapılarak tercih ettiği aylık ödeniyor.

Anneniz 2021 yılında babanızın ölümü ile 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre babanızdan ve dedenizden aylığa hak kazanıyor. 5510 sayılı Kanun'un 54. maddesi hükmüne göre de, 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda; hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm (dul/yetim) aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödendiğinden, annenize hem babanızdan dul aylığı hem de dedenizden yetim aylığı ödenmez, ancak tercih yapabilir.

Yönetmelik değişikliği yapılmamış olsaydı, dedenizin vefat tarihinde geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanacak ve SSK'lı dedenizden de aylık bağlanması mümkün olabilecekti. Sonucu hakkında kesin bir şey söyleyememekle birlikte, dedenizden de aylık bağlanması için yapacağınız başvurunun reddi üzerine, yasada değişiklik olmamasına rağmen yapılan yönetmelik değişikliği ile uğranılan hak kaybı için yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

1998 yılında sigorta başlangıcım, 5600 prim günüm var. 15 sene aralıksız çalıştığım işyerinden kendi isteğimle ayrıldım. 3600 günden kıdem tazminatı hakkımı almak için SGK'ya bildirimde bulundum, işveren kıdem tazminatımı vereceğini ancak sadece dörtte birini vereceğini geri kalan kısmını sonra vereceğini söyledi. Kıdem tazminatı ödemesi ne şekilde, kaç parça halinde ve ne kadar zaman içinde yapılabilir? Yusuf Sarıgül

Kıdem tazminatının ödenme süresi ile ilgili olarak yasada bir hüküm yok. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesiyle kıdem tazminatına hak kazanılmış olur ve bu tarihten itibaren makul bir süre içinde ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle dava açılması halinde hakim, gecikilen süre için geçerli olan en yüksek mevduat faizinin ödenmesine hükmediyor.

Diğer yandan tarafların anlaşması halinde taksitle ödeme de mümkün olabilir. Taksitle ödemeyi kabul etmeyip, dava açabilir, faiz talep edebilirsiniz. Ancak davanın, işveren tarafından taahhüt edilen son taksit ödeme süresine göre daha geç sonuçlanma ihtimalini de değerlendirmelisiniz.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 16.10.2021)

GÜNDEM