BASINDAN YAZILAR
Sosyal güvenlikte gazetecileri neler bekliyor? / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Sosyal güvenlikte gazetecileri neler bekliyor? / Sadettin Orhan

Soru: Sadettin Bey, bildiğim kadarıyla gazetecilerin yıpranma payı dolayısıyla erken emekli olma hakları yeni sosyal güvenlik yasasında yer almadı.

Peki, önceden beri basın mesleğinde çalışanlar bu yasadan etkilenecekler mi? Kazanılmış haklara dokunulmayacağı söyleniyordu. Bu konuda kazanılmış haklarımız ne ölçüde korunacak. Örneğin 12 yıldır basın mesleğinde çalışan birisi olarak ben yeni düzenlemeden nasıl etkileneceğim? M. Uzunkaya

Cevap: Değerli okurum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Ek 5’inci maddesi gereğince, gazeteci ve diğer basın mesleği mensuplarına, çalıştıkları her yıl için 90 gün ilave hizmet süresi ekleniyordu. Ayrıca eklenen bu süreler 5 yıla kadar yaş haddinden de indiriliyordu. Örneğin 20 yıl basın mesleğinde çalışan birinin hizmet süresi 25 yıl gibi değerlendirilirken, diğer taraftan normalde 55 yaşında emekli olacaksa 5 yıl da yaş haddinden indirim yapılarak 50 yaşında emekli olabiliyordu. Reform yasasında ise maalesef basın mesleği mensuplarına itibari hizmet süresi hakkı verilmemiştir.

Kazanılmış haklar korundu

Ancak 1 Ekim 2008 tarihine kadar 5953 sayılı Kanun kapsamında basın meslek mensubu olarak geçen hizmetler yönünden, kazanılmış haklar korunmuştur. Bu anlamda 12 yıllık basın mensubu olarak sizin 3 yıl da itibari hizmet süreniz bulunmaktadır. Böylece hizmet süreniz 15 yıla çıkarken, emeklilik yaşınızdan da 3 yıl indirim yapılacaktır. Fakat 1 Ekim’den sonraki çalışmalarınız için yıpranma payı (itibari hizmet süresi) verilmeyecektir. Dolayısıyla sizin çalışma hayatınız boyunca alabileceğiniz maksimum yıpranma payı 3 yıl olacaktır.

Kamuya geçen gazeteciler şanslı!

506 sayılı Kanun’da, basın kartına sahip olarak kamu kurumlarına işe giren ve buralarda mesleği ile ilgili işlerde çalışan basın mensuplarının da, her yıl için 90 gün yıpranma payı alacağı hükmü yer almaktadır. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan reform yasasında, kamu çalışanlarının hiçbir hakkına dokunulmamıştır. Dolayısıyla basın mensubu olarak kamu kurumlarında çalışanların yıpranma payı da korunmuş olmaktadır. Şu halde 30 Eylül’de biri kamuda biri özel sektörde basın mensubu olarak göreve başlayanlardan, kamu çalışanı özel sektör çalışanına göre 5 yıl daha erken emekli olacak demektir. Gazeteci ve diğer basın mensuplarına tavsiyemiz, yapabiliyorlarsa erken emeklilik için 1 Ekim’den önce memur gazeteci olsunlar!

Emekliye KEY var mı?

Soru: 3320 Sayılı Kanun  hükmü  gereğince, T.C. Emekli Sandığı ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde 1987 - 1995 tarihleri arasında dul ve yetim aylığı alanların Konut Edindirme Yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hakkındaki görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. E.M.Çetinkaya

Cevap: Değerli okurum, Ali Tezel üstadım Akşam Gazetesi’nde yayınlanan dünkü yazısında sorunuzla ilgili detaylı olarak bilgi vermiş. Ancak ben de kısaca aktarayım; 3320 sayılı KEY Kanununun 1 inci maddesi gereğince, 1987-1995 yılları arasında gerek Emekli Sandığı’ndan gerekse SSK’dan emekli, adi malullük, vazife malullüğü ve yaşlılık aylığı almakta olanlar için de devlet tarafından KEY hesabına para ödenmiştir. Dolayısıyla bu kişiler de sağ iseler kendileri, ölmüş iseler mirasçıları KEY parası alabilirler. Bu kişilerin de T.C. Kimlik numaraları bulunduğundan, bu numaralarla sorgulama yaparak araştırabilirsiniz. Eğer adlarına KEY ödemesi çıkmaz veya eksik çıkar ise bu kişiler ister memur emeklisi ister SSK emeklisi olsun SGK’ya itiraz etmeleri gerekir. Emekliler vefat etmiş ise mirasçıları tarafından da itiraz edilebilir.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 07.08.2008)

GÜNDEM