BASINDAN YAZILAR
İşverenler Yıl Sonuna Kadar Elektronik Tebligat Adresi Almalı - MuhasebeTR

İşverenler Yıl Sonuna Kadar Elektronik Tebligat Adresi Almalı

2017 yılında 5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 7020 sayılı Kanun ile SGK’nın görev alanı kapsamındaki tebliğlerin elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Ancak aradan geçen dört yılda bu yönde herhangi bir adım atılmamıştı.

​Nihayet geçen hafta 24/09/2021 tarihli Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik ile SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi. Böylece işverenlere de bazı yükümlülükler getirildi.

Hangi Evraklar Kapsamda?
Yönetmelik ile SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesi hükmü getirildi. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.

İşverenlere 31/12/2021 Tarihine Kadar Süre
Yönetmelikle işverenlere elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunluluğu getirildi. İşverenler dışındaki kişiler ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecekler. Ancak belirtmek gerekir ki isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklar.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, Yönetmeliğin yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren üç ay içinde (31/12/2021 tarihine kadar) başvuru yapmakla yükümlü.
Şayet 01/10/2021 sonrasında sigortalı çalıştırmaya başlanırsa sigortalı çalıştırmaya başlandığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını aynı şekilde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden yapabilecek.
Bununla birlikte muhataplar, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri  ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmek zorundalar.

Evrak Beşinci Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacak
SGK tarafından gönderilen elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.
Bununla birlikte talep edilmesi halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere SGK tarafından sunulacak.

Sistemden Çıkmak Mümkün mü?
Yönetmeliğe göre, zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değil. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

(Kaynak: Mehmet Bulut / Sadettin Orhan | 27.09.2021)

GÜNDEM