BASINDAN YAZILAR
KEY’de akla takılan sorulara cevaplar / Resul Kurt - MuhasebeTR

KEY’de akla takılan sorulara cevaplar / Resul Kurt

Birkaç haftadan bu yana özellikle kısaca KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı’na ilişkin olarak okurlarımızdan çok sayıda sorular alıyorum. İşte sorularınızdan sizin için seçtiklerimiz ve cevapları:

Listede ismi olmayan ne yapacak?

KEY ödemeleri başladığı tarihten bitiş tarihine kadar yatırdım fakat su an paramı alamıyorum, listede ismim yok. Ama SSK’da yatırdığım belli oluyor? Ben Sümerbank’ta çalışıyordum ve emekli oldum. Sonra kapandı ben şimdi itiraz dilekçesini nereye vermeliyim? Mehmet Ali Balkan

T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almaması Sosyal Güvenlik No ile yapılan sorgulamada T.C. Kimlik No’nun bulunmaması halinde üç ay içinde öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. SSK’lı çalışmışsanız SGK (SSK) Sigorta Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verin.

KEY’i eksik yatanlar

İtiraz ödemeyi yapan kuruluşa mı, yoksa zamanında kesintiyi yapan kuruma mı yapılacak? Zira ben 1985 ten beri aralıksız öğretmenim hala çalışıyorum ama adıma sadece 200.-YTL yatırılmış. Normalde ne kadar olması gerekirdi? İbrahim Hakkı KAYMAK

T.C. Kimlik No ile yapılan sorgulama sonucunda Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunun ve ödeme miktarının doğru olmadığının ileri sürülmesi halinde üç ay içinde öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (çalışmış oldukları kurumlar) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise sosyal güvenlik Kurumu’na müracaat etmeleri gerekiyor.

T.C. Kimlik No’su olmayanlar

Sosyal güvenlik no’su ile KEY ödemesi alabilmem için ne yapmalıyım? Resmi gazetede yayınlanan listede ismim var. Ama T.C. Kimlik no’suz yayınlanmış? Bülent Altınkaya

Özellikle en çok soru gelen başlıklardan birisini de T.C. Kimlik Nosu olmayanlar oluşturuyor. Adı-soyadı veya sosyal güvenlik numarası ile KEY parası olan ama T.C. kimlik numarası listelerde olmadığı için Ziraat Bankası’ndan KEY ödemesini alamayanlar dilekçe yazıp listelere itiraz edecekler. 1987-1995 arasında çalıştığınız kurumlara dilekçe yazıp, T.C. Kimlik No’sunu listeye ilave ettirmelerini talep edin. Kurumlar da 2 ay içinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ileterek vatandaşlık numaranızı listeye ekletecekler.

Ölen işçinin KEY’i

Vefat etmiş kişinin key parası alınabilir mi? Yasin Gürsoy

Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir.

Dul ve yetim aylığı alanların KEY’i

3320 Sayılı Kanun hükmü gereğince, T.C. Emekli Sandığı ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde 1987-1995 tarihleri arasında dul ve yetim aylığı alanların Konut Edindirme Yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hakkındaki görüşlerinizin bildirilmesi hususunu arz ederim? Esat M.ÇETİNKAYA

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun’un Geçici 20’nci maddesine tabi ve 991 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu’na devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara konut edindirme yardımı yapılmıştır. Ancak, dul ve yetim aylığı alanlarla ilgili bir hüküm bulunmadığından adlarına KEY ödemesi yapılmamış olup şu an KEY ödenmeyecektir.

Dikkat, son itiraz tarihi 27 Ekim!

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun gereğince, listelerde isimleri olmayan veya ismi olduğu halde rakamı az çıkan hak sahipleri ile bunların mirasçılarının, 27 Temmuz 2008 ile 27 Ekim 2008 tarihleri arasında itiraz edebilecekler. Dolayısıyla SSK’lı çalışmışsanız SGK (SSK) Müdürlüklerine itiraz dilekçesini verin. Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilecek.

(Kaynak: Star Gazetesi | 07.08.2008)

GÜNDEM